Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 12:37
Bible Book: Ezekiel / Esegiel
Chapter: 37
Verse: 1 – 14
Esegiël 37:1-14

Het jy al ooit in jou belewing van MIV en vigs gewonder of daar ‘n vars perspektief op die lewe kan wees? Dink jy ooit aan God se beloftes van hoop en herstel?

Meeste mense wat met MIV en vigs leef of daardeur geaffekteer word, beleef moedeloosheid en hopeloosheid. Mense wat met MIV en vigs leef, mag besef dat hulle lewens onafwendbaar die einde nader. Hulle familie en vriende mag met angs worstel terwyl hulle probeer om die emosies van die persoon wat met MIV leef, te hanteer. Hulle bevind hulleself in ‘n diep put van wanhoop waaruit hulle nie kan ontsnap nie.

Vir sulke situasies gee Eseg 37:1-14 aan ons ‘n venster van hoop waaruit ons krag kan put. Terwyl Esegiël vroeër ‘n oordeelswoord in die vallei ontvang het (3:22-23), kom daar nou op dieselfde plek ‘n woord van hoop na hom (37:1). Die bene (wat baie droog is) simboliseer Israel se hopelose situasie. Hulle simboliseer die hele gemeenskap wat deur die ballingskap by die punt van herstel verby is. Die verwysing na grafte in vers 12 bevestig dat Israel onmagtig is om hulleself te red. Onder die opdrag van God profeteer Esegiël en die bene kom bymekaar – en hulle staan lewend op!

Ten spyte van hulle hopelose situasie sal God die ballinge terugbring na die land Israel: “Ek sal julle in julle land laat woon” (37:14). Hierdie woorde toon dat die Here oor die herstel van Israel praat. Daarom kan ‘n duidelik vergelyking tussen Israel se hopelose situasie en die situasie van wanhoop en hopeloosheid van mense wat met MIV leef, gemaak word.

Dis belangrik om te besef dat God in sy liefde en trou sy mense se hoop herstel. Soms beleef ons hierdie herstel juis wanneer ons alle hoop verloor het. Hierdie Skrifgedeelte kan ons inspireer om te drink uit die hoop wat ontspring uit God se fontein van liefde vir sy mense. Mag ons versterk word deur God wat sy mense onvoorwaardelik herstel. Ten spyte van ons situasie gryp God in en gee vrede, heling en herstel.

Om oor na te dink (of te bespreek): Vir wie kan jy ‘n venster van hoop oopmaak? Hoe kan jy dit doen?

Author: V Magezi
Language: Afrikaans