Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 13:08
Bible Book: Genesis
Chapter: 16
Verse: 1 – 16
Teks: Genesis 16:1-16

Hierdie hartseer verhaal gee aan Hagar, die slavin (Sarai noem nie eers haar naam nie) ‘n sleutelrol. Sarai (en Abram) se plan om ‘n oplossing vir hulle kinderlose huwelik te vind, maak van Hagar ‘n objek wat ‘n kind in die wêreld moes bring. Die gevolg van hierdie misbruik van haar liggaam bring egter spanning in Sarai en Abram se huwelik en hulle hele huishouding. In die 6de vers bereik die verhaal ‘n laagtepunt: Hagar se mishandeling raak so erg dat sy wegloop. Sy verloor die dak oor haar kop. Abram verloor die vrou wat sy kind verwag en Sarai eindig sonder haar slavin.

Dit is nie moeilik om voorbeelde te vind van die “Hagars” van ons tyd nie. Die onderdrukking van die vrou (die ontkenning van haar menswaardigheid) word opnuut deur die vigspandemie onder ons aandag gebring. Die nuutste statistiek van UNAIDS vir Suid-Afrika (vir 2005) vertel dat daar 5.3 miljoen volwassenes is wat met MIV leef waarvan 3.1 miljoen vroue is. Dat byna 60% van die volwassenes wat met MIV leef, vroue is, vra ernstige vrae oor hoeveel menswaardigheid, agting, respek en beskerming vroue in ons gemeenskap ontvang.

Die ontkenning van vroue se menswaardigheid kom baie wyd in die wêreld voor. ‘n Koerantberig van die Mail&Guardian Online oor die voorbereidings wat in Duitsland deur die “wettige seks industrie” getref is om munt te slaan uit die toestroming van sokker toeriste, is ontstellende leesstof. Om enkele sinne aan te haal: “In January, the international feminist organisation Coalition Against Trafficking in Women (CATW) launched a worldwide campaign to protest against Germany’s promotion and public display of prostitution during the World Cup. The organisation is worried that about 40 000 women will be “imported” into Germany from Africa, Asia and central and eastern Europe. (This figure is based on the number of women needed to fill the additional brothels being set up.)” [Die artikel, “World Cup sex-slave fears” kan gelees word by: http://www.mg.co.za/articlePage.aspx?articleid=273845&area=/insight/monitor/ ]

Die een aspek van die hartseer verhaal van Genesis 16 wat vir my die meeste onstel, is Abram se rol in hierdie hoofstuk! Vandag, 2,000 jaar nadat Jesus die swak voorbeeld van Abram kom herstel het, weet alle gelowige manne van beter. Of nie?!

Gelukkig is daar in die “donker Genesis 16” ‘n ligstraal van God se genade. In vers 11 verneem ons dat die Here van Hagar se swaarkry gehoor het en in vers 13 hoor ons dat Hagar hoop gevind het, want sy roep die Here aan met: “U is ‘n God wat my sien, hier het ek Hom gesien wat my gesien het.”

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans