Submitted by Visitor (not verified) on Thu, 17/11/2011 – 11:38
Year A (2010-2011)
Bible Book:Hebrews / Hebreers
Chapter: 10
Verse:5 – 10
Teks: Hebreërs 10: 5-10

Hebreërs 10:1 – 10 verduidelik dat dit nodig was dat Jesus ons volle menslike gestalte moes aanneem om ‘n volmaakte offer vir die menslike geslag te bring. Hierdie “menslike gestalte” noem die skrywer gewoon “liggaam” (vers 5 en 10).

In Antwoord 35 verklaar die Heidelbergse Kategismus dat die geboorte van Jesus uit die maagd Maria onder andere beteken dat Hy “die ware menslike natuur … aangeneem” het en verduidelik verder dat dit beteken dat Hy ons in alles gelyk was, uitgesonder die sonde.

* Hiermee word ons bestaan as liggaamlike mense bevry van alle opvattings wat die liggaam minderwaardig wil maak.

* Hiermee word ons ook geroep om ons medemens se liggaamlike lyding erns te neem.

In haar aangrypende meditasie oor die verontregting van Tamar (as sleutel om die vigskrises te verstaan), skryf Prof Denise Ackermann oor die belangrikheid daarvan om mense in hulle volle liggaamlike gestalte ernstig te neem.

Enkele aanhalings:

“Our bodies encompass the totality of our human experience, our thoughts, our emotions, our needs and memories, our ability to imagine and to dream, our experiences of pain, pleasure, power and difference, as well as our beliefs and our hopes.”

“For women and children who are infected, the body is at the centre of political, social and religious struggles.”

“When, on the one hand, the body is seen merely as a vehicle for the soul or, on the other, as some kind of a trap, it has been maltreated, vilified and abused. This is an important clue for the churches to seize in the struggle against HIV/AIDS. Bodies are at the centre of this crisis, sick, poor and too often women and children’s bodies. The Gospel demands embodied acts of care, comfort, support and acceptance.” (TAMAR’S CRY: RE-READING AN ANCIENT TEXT IN THE MIDST OF AN HIV/AIDS PANDEMIC. Denise M Ackermann, University of Stellenbosch. Datum onbekend. Die hele gedeelte oor “embodiment” is onder aan die epos.)

Author: du Toit N (Ds)
Language: Afrikaans