Submitted by Visitor (not verified) on Fri, 27/08/2010 – 15:15
Year C (2009-2010)
Bible Book: Luke / Lukas
Chapter: 14
Verse: 1 – 14

Lukas vertel dat Jesus opgelet het hoe die gaste, wat na die huis van die Fariseër uitgenooi was (vgl v 1), “die voorste plekke aan tafel uitsoek” (v 7). Hierop reageer Hy deur ’n gelykenis te vertel (v 8-11) en vir die gasheer advies te gee (v 12-14).

Gaan dit in hierdie “gelykenis” (die NIRV vertaal dit met “story” en die NLT met “advice”) van verse 8 tot 11, oor die bywoon van ’n bruilof, alleen maar oor goeie maniere? Is Jesus bloot besig om goeie raad te gee oor hoe jy jou moet gedra as jy nie in ’n verleentheid wil beland nie?

Wanneer ons lees wat Jesus in die volgende drie verse vir die gasheer sê oor wie hy na ’n middag- of aandete behoort te nooi (v 12-14), vind ons bevestiging dat goeie maniere en die vermyding van verleentheid nie sy erns kan wees nie. Om die “armes, kreupeles, verlamdes en blindes” (v 12) na jou huis te nooi terwyl belangrike mense verwag dat hulle genooi sal word, sal eerder tot bespotting as bewondering aanleiding gee.

Daar is verskillende opinies oor wat die eintlike betekenis van hierdie uitsprake van Jesus is. Sommige is heel aantreklik en daar mag meer as een boodskap vir die leser in hierdie gedeelte wees.

Die antwoord wat my die meeste aanspreek, is dat Jesus die gaste en die gasheer by hierdie maal konfronteer met hulle diepste motiewe. Waarom het jy daardie plek gevat? Waarom het jy hierdie gaste genooi? Wat was jou motiewe?

Wanneer hierdie gedeelte in Lukas saam met Mat 6:1-4 gelees word, bevestig dit vir my dat ons motiewe vir God belangrik is. Vir Hom is die vraag nie net wat ons doen nie, maar hoekom ons dit doen.

Té dikwels is ons motiewe om deur mense gesien en geprys te word. Ons soek om belangrik in die oë van ander te wees en deur hulle geag te word.

Dit het my aan die uitdrukking “lewe vir ’n gehoor van Een”, herinner. (Live for an audience of One!)

Die sokkerspeler wat vir die pawiljoen speel, kan maklik die doel mis. Die Christen wat lewe om deur mense gesien te word, kan maklik God se doel met sy of haar lewe mis.

Om oor na te dink (of te bespreek): Wat is jou motiewe vir jou betrokkenheid by MIV en vigs? – of: Wat is jou motiewe om nie betrokke te wees nie?

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans