Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 12:29
NULL
Bible Book: Exodus / Eksodus
Chapter: 40
Verse: 1 – 38
Teks: Eksodus 40

Volgens Eksodus 5:1, 8:1, 8:20, 9:1, 9:13 en 10:3 het Moses telkens vir die Farao gevra dat Israel toegelaat moet word om na die woestyn te gaan om ‘n fees te hou (5:1) en die Here te dien (8:1, ens). Volgens Eksodus 3:8 het die Here vir Moses beloof om die Israeliete “uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na ‘n goeie en uitgestrekte land, ‘n land wat oorloop van melk en heuning.” Het Moses dan vir die Farao om die bos gelei? Het hy gedink hulle sal dalk ‘n kans kry om uit Egipte te kom as die Farao sou dink hulle gaan maar net om ‘n fees vir hulle God te hou? Was Moses se versoek dus ‘n bedekte leuen?

Met die lees van Eksodus 40 het ek weer oor hierdie vrae nagedink.

Die verhaal van die verlossing uit Egipte word in Eksodus 40 tot ‘n hoogtepunt gevoer. Hierdie hoogtepunt is dat Israel die tabernakel stiptelik volgens God se voorskrifte gebou en dit (saam met die priesters) geheilig het (40:12-15) sodat hulle met die offerdiens kon begin. Vers 17 lees soos ‘n klimaks: “Op die eerste dag van die eerste maand van die tweede jaar na die uittog is die tabernakel opgerig.”

Om te bevestig dat hierdie geleentheid inderdaad ‘n besondere hoogtepunt vir die eksodus-volk was, vervolg die skrywer in vers 34 met die eintlike klimaks: “‘n Wolk het die tent van ontmoeting oordek, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul.”

Die beloofde land van melk en heuning was nog ver anderkant die horison, maar hierdie eksodus-volk het fees gevier en die Here gedien. Daar in die woestyn! Want God was in hulle midde.

Moses het dus nie vir Farao gelieg nie. Dis eerder oppervlakkig om te dink dat God se bevryding alleen maar oor die “land Kanaän” gaan. Israel is nog op pad na Kanaän, maar dit beteken nie dat kern-aspekte van hulle verlossing uit Egipte reeds kan realiseer nie. Op weg deur die woestyn leer hulle wat dit beteken om volk van God te wees (Eksodus 19:1-24:11) en wat dit beteken dat God se tabernakel onder hulle opgerig word (Eksodus 24:12-40:38), sodat hulle vir God kan dien.

Vir baie individue en gemeenskappe het MIV en vigs soos ‘n woestyntog geword. Natuurlik moet ons God se verlossing uit hierdie pandemie soek en behoort die kerk van Christus ook intrumenteel te wees om dit ‘n werklikheid te maak. Maar dit beteken nie dat ons aanbidding van God uitgestel of opgeskort word nie.

In Johannes 1:14 staan dat die ware lig in ons donker wêreld begin skyn het toe die Woord vlees geword het deurdat Hy sy tabernakel onder ons kom opslaan het. Reeds hierdeur het God se heerlikheid (sy genade en waarheid) sigbaar geword. Tereg skryf Matteus dat Jesus Immanuel genoem is, want hierdie naam beteken: “God by ons” (Mat 1:23).

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans