Submitted by Visitor (not verified) on Tue, 08/12/2009 – 14:21
Bible Book: John / Johannes
Chapter: 7
Verse: 37 – 39
Teks: Johannes 7:37-39

(As skriflesing kan Johannes 7:14-17, 37-43 en 2 Korintiërs 1:1-7 voorgelees word.)
Jesus se uitnodiging aan almal wat dors het (Joh 7:37), kan ook op hierdie dag – wanneer mense bewus raak van geliefdes wat oorlede is en van die kortstondigheid van die lewe – weerklink.
Johannes se verduideliking dat Jesus se belofte van “strome lewende water” na die uitstorting van die Heilige Gees verwys, skep die geleentheid om die betekenis van Pinkstersondag ter sprake te bring. Dat die Heilige Gees gekom het, beteken dat God ons diepste dors, verlange en hartseer kom beantwoord. Hy doen dit egter nie op ‘n wyse wat elke individu alleen maar innerlike troos vind nie. Die Heilige Gees les nie net dors nie, Hy “vloei deur” om ook ander aan te raak.
Dit herinner aan God se belofte aan Abram: “Ek sal jou seën en jou ’n man van groot betekenis maak, en jy moet tot ’n seën wees. .. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees” (Gen 12:2-3).
Dit herinner ook aan Paulus se verduideliking aan die Korintiërs: “Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word” (2 Kor 1:3-4).
Die Heilige Gees het gekom om ons te herinner – aan dit wat Jesus vir ons gedoen en geleer het. Hy het gekom om ons te troos, want al vul ons daaglikse herinneringe ons met hartseer, sal ons nooit weer heeltemal alleen wees nie.
Die Heilige Gees het gekom om ons toe te rus en die toekoms in te neem. Hy laat ons nie net terugkyk nie, Hy laat ons ook rondom ons na mekaar kyk, Hy laat ons hoopvol na die toekoms kyk. Want Hy herinner ons dat die Een wat gekom het dieselfde Een is wat op pad is om ons in die toekoms te ontmoet.

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans