NULL
Bible Book: Mark / Markus
Chapter: 1
Verse: 14
Verse (to): 20

Teks: Markus 1:14-20

In dié sewe verse vertel Markus van twee gebeurtenisse. Jesus preek bekering-en-geloof en Jesus roep persone om Hom te volg. So begin Jesus met sy optrede. Hy neem die inisiatief en deur sy prediking hoor mense die evangelie en deur sy persoonlike kontak ontmoet hulle Jesus persoonlik. Dit lyk en klink eenvoudig genoeg om maklik te verstaan en te verkondig.
Maar ons moet versigtig wees om sonder meer te aanvaar ons verstaan wat “bekeer julle en glo die evangelie” (vers 15) en “kom hier, kom saam met My” (vers 17) vir ons vir vandag beteken. Meer spesifiek: wat dit in Suider-Afrika in 2006 beteken. Om dit beter te verstaan, moet ons eers onder andere vra: wat beteken bekering en dissipelskap van Christus te midde van die vigspandemie?
Daar is predikers wat sê waar daar ‘n hoë voorkoms van MIV en vigs is, beteken “bekering”: hulle wat vrye seks beoefen moet hiermee ophou. Wie van hierdie standpunt uitgaan, sien dan ook die rol van Chistene en die kerk om uit te gaan na die “promiskue mense” en hulle tot ander optrede te oorreed sodat die vloedgolf van MIV infeksie gestuit kan word. Met ander woorde: vir hierdie predikers en Christene is dit die “ander mense”, die “sondaars”, wat hulle moet bekeer.
Die verhaal van die vigspandemie is egter ook ‘n verhaal van veroordeling en verwerping (stigmatisering), ontkenning, apatie en selfregverdiging. Christene en kerke het hulle dikwels skuldig gemaak aan hierdie liefdelose reaksies en optredes wat sekerlik bekering nodig maak.
Wanneer ek weer Markus 1:14-20 lees, val dit my op dat Jesus se oproep tot bekering en geloof en dissipelskap in die eerste plek na Israel, die volk van God, kom. Dit herinner my aan wat ‘n vriend gesê het: Die Bybel is vir die Kerk en die Kerk is vir die wêreld. Met ander woorde: Die kerk moet die Bybel lees en hoor en gehoorsaam sodat die wêreld die evangelie in die kerk se lewe en optrede kan lees en hoor en verstaan.
Te midde van die vigspandemie is die oproep tot bekering en geloof en dissipelskap in die eerste plek aan die adres van Christene en die kerk gerig. Ons sal ons moet bekeer van houdings en woorde en dade wat Christus, ons Hoof, en die Heilige Gees ons Trooster bedroef. Wanneer ons dit doen, sal ons as dissipels van Jesus sy liefde op die vigsterrein kan beoefen.
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans