Bible Book: Philippians / Filipense
Chapter: 4
Verse: 1
Verse (to): 9

 

Filippense 4:1-9

‘n Mens hoef net ‘n paar minute met hierdie Skrifgedeelte besig te wees om te besef hier is ‘n skat van gedagtes in dié nege verse verpak. Met wyse woorde bedien Paulus bemoediging (vers 1) en versoening (verse 2-3). En hyspoor sy lesers aanmet wonderlike opbeurende advies hoe om in ‘n gebroke wêreld positief te leef (verse 4-9).

Hoe is die moontlik dat Paulus sulke positiewe raad vanuit die tronk (vgl 1:12-26) kon skryf? En dis nie net hierdie gedeelte wat positief is nie. Die hele brief is deurspek met blydskap en dankbaarheid. (Die woorde “bly” en “blydskap” kom sestien keer in die brief voor!) Hoe is dit moontlik dat Paulus nie kla nie en nie negatief en depressief is nie?
Ek dink die antwoorde op die vrae kan in hierdie verse gevind word. Paulus kan positief wees te midde van sy neerdrukkende omstandighede omdat hy vas staan in die Here (vers 1). Hy leef in versoende verhoudinge (verse 2-3). Sy blydskap is in die Here (vers 4). Hy neem al sy sorge en begeertes in gebed na die Here (vers 6). En hy maak seker dat sy gedagtes op alle positiewe dinge gefokus is (vers 8).
Daarom kan Paulus getuig dat daar selfs in ‘n gevangenis vrede kan wees (vers 7).
Paulus skryf vanuit sy ervaring. Sy raad is getoets deur sy gevangenskap.
Om oor na te dink (of te bespreek): Wat stel ons instaat om te midde van die uitdagings van die MIV pandemie positief te wees?
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans