Submitted by Visitor (not verified) on Fri, 19/11/2010 – 09:49
Year C (2009-2010)
Bible Book: Luke / Lukas
Chapter: 23
Verse: 33 – 43

Die laaste Sondag van die kerkjaar staan bekend as Christus die Koning-Sondag. Die opskrif aan die kruis maak die gedeelte relevant vir die dag. Anna Carter Florence skryf dat die gedeelte oor die omkeer van mag handel. Dit word ‘n gedeelte wat ons idees oor mag en leierskap (en diens) uitdaag.

Dit gebeur selde dat iemand, wat in ‘n magsposisie is, daardie mag weggee aan sy onderdane. Selfs al gebeur dit word sy/haar mag nog beskerm deur “checks and balances” in te bou. Dit is nie volledige omkeer van mag nie, want die magtiges is selde bereid om te sterf.

Predikante het mag. Hulle is die gemeenteleiers, en deel van die besluitnemingskring. Daar is min besluite wat nie eers met die predikante bespreek word nie. Wanneer ons, predikante, begin met die proses om lidmate te bemagtig praat ons dikwels van die omkeer of weggee van mag. Maar ons maak twee foute. Ons klou vas aan die mag om die Woord te interpreteer. En ons is geneig om ons te onttrek aan die besluitnemings prosesse, want ons moet preek en onderrig gee. Ons is afwesig waar besluite geneem word en daarom hoef ons nie verantwoordelikheid te neem nie. Eintlik word ons mag gekonsolideer omdat ons onaantasbaar word.

Die punt is dat die omkeer van mag ‘n baie oppervlakkige poging kan wees.

Wat aan die kruis gebeur, is iets anders. Die sterwende Christus onttrek hom nie. Tot aan die einde aanvaar Hy verantwoordelikheid vir sy bediening. Dit was om lewe te bring.

Sy woorde was woorde wat lewe gegee het. “Vergewe hulle, Vader.” Dit was deel van sy sending om die genadejaar van die Here aan te kondig (Lukas 4:19). Vernuwing het aangebreek. “Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” Deel van sy plan was om vrylating vir misdadigers uit te roep (Lukas 4:18). Jesus het sy lewegewende woorde gerig aan sy vyande, aan misdadigers, aan hulle wat gemarginaliseerd en gestigmatiseerd was. Sy dood bring hoop aan melaatses en vrouens, aan besetenes en vissers.

Christus die Koning is ons hoop!

Om oor na te dink (of te bespreek): Maak ‘n diagram waarop jy die verhouding tussen rolspelers en groepe in die gemeente aandui. Bespreek hoe die magsverhoudinge tussen hierdie groepe lê. Hoe kan ons hierdie magsverhoudinge omkeer sodat dit verhoudinge word waarin ons aan mekaar lewe kan bied?

Author: J Pieters (Ds)
Language: Afrikaans