Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 14:00
Bible Book: Hebrews / Hebreers
Chapter: 5
Verse: 5 – 10
Teks: Hebreërs 5:5-10

Binne die bestek van 10 verse verwys die skrywer van die Hebreërbrief twee keer daarna dat Christus volledig mens is: “Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp” (4:15) en: “Gedurende sy aardse lewe het Hy aan God, wat Hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met trane” (5:7). Hierdie beskrywings is te meer opvallend as mens onthou dat hierdie brief oor Jesus Christus as die volmaakte Hoëpriester handel. “Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel” (1:3).

Daar is soveel troos hierin opgesluit! Christus, ons Hoëpriester, is volmaak. Hy is by God en tree vir ons in. EN hy ken ons en verstaan ons. Hy kan volkome medelye met ons swakhede hê (vgl 4:15a). En wanneer ons met gebede en smekinge met harde geroep en met trane aan ons swaarkry of seerkry uitdrukking gee, is Hy ons goedgesind.

Voeg hierby dat die vyfde Sondag in Lydenstyd (ook bekend as Judica) ons nooi om saam met Ps 43 te bid: “Laat tog reg aan my geskied, o God, behartig tog my saak” (vers 1a) dan word dit duidelik dat ons met ons seerkry en ons swaarkry tot God mag roep. Jesus Christus steek sy deurboorde hande uit na elkeen wat seerkry en swaarkry.

Te midde van die vigspandemie weet ons dat baie wat seerkry en swaarkry, is mense wat met MIV leef of wat direk daardeur geaffekteer word.

Wat doen die kerk?

Author: N du Toit (Ds)
Language: