Submitted by Visitor (not verified) on Wed, 09/12/2009 – 14:13
Bible Book: Judges / Rigters
Chapter: 4
Verse: 1 – 24
Teks: Rigters 4

Rigters 4 vertel hoe Debora, Barak en Jael die weermag van Sisera en ook vir Sisera self verslaan het. Verse 23 en 24 verduidelik dat hierdie veldslag die einde van koning Jabin van Kanaän se onderdrukking van die Israeliete was. Hierna het die Israeliete die oorhand gekry.

Die verhaal gee prominensie aan die twee vroue Debora en Jael. Dit wil voorkom of hulle so op die voorgrond gestel word dat Barak op die agtergrond geskuif word. Wanneer Barak die opdrag kry om teen Sisera te gaan oorlog maak (vers 6-7) en hy die voorwaarde stel dat Debora moet saamgaan (vers 8), klink dit of hy onwillig en bang is. Daar skuil ‘n element van verwyt in Debora se antwoord in vers 9. Sy voorspel dat ‘n vrou die finale slag aan Sisera sal toedien en die eer daarvoor sal ontvang. Dit gebeur dan ook wanneer Jael Sisera doodmaak.

Die belangrikste van Rigters 4 is dat dit die Here is wat die Israeliete bevry het. Die bevel kom van die Here (vers 6). Die Here lewer Sisera uit (vers 9). Die Here het voor Barak en sy leër uitgegaan (vers 14) en Hy het Sisera en sy manne laat bang word (vers 15). Dit is hierdie Here wat verskillende mense gebruik in sy verlossingsaksie, veral twee vroue en ‘n man: Debora, Barak en Jael.

Dit is ook belangrik dat ons raaksien dat die Here, die God van Israel, juis vroue gebruik het om die Israeliete uit die onderdrukking van koning Jabin van Kanaän te bevry. Die vraag is of dit nodig is om dit ten koste van Barak te beklemtoon? In die oorwinningslied wat in Rigters 5 opgeteken is, word Barak nie verwyt nie. Die enigste verwyt is teenoor dié stamme wat nie aan die stryd kom deelneem het nie (5:16-17). Tereg merk iemand op dat Barak se aanvanklike onwilligheid hom in die geselskap van Moses, Gideon en Jeremia plaas.

Dit herinner my aan die gelykenis van Jesus in Matteus 21:28-31. Die eerste seun het net belowe om in die wingerd te gaan werk, maar dit was die tweede seun wat wel aanvanklik onwillig was, maar later tog gaan werk het, wat die vader se versoek uitgevoer het. Wat belangik is, is dat die werk gedoen word, dat die Here se opdrag uitgevoer word.

Die nood wat die vigspandemie tot gevolg het, maak dat daar een vraag is wat voorop staan en dit is of mans, vrou en jongmense gewillig is om te doen wat die Here van hulle verwag. Ons kan nie bekostig om mense teen mekaar af te speel nie – die nood is té groot.

Net die Here, die Vader van Jesus Christus, kan ons verlos uit hierdie pandemie – en Hy gebruik vroue en mans om dit te bewerk.

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans