Year C (2009-2010)
Bible Book: Genesis
Chapter: 18
Verse: 16 –  33
Hierdie bekende gedeelte van die Ou Testament word dikwels vir preke oor gebed gebruik. Gebed is wel ’n belangrike element van hierdie verhaal. Tog kan ons ’n belangrike aspek van die teks mis as ons net op Abraham se gebed fokus.

Vers 33 gee ’n indikasie dat hierdie gedeelte nie net oor Abraham se voorspraak vir Sodom en Gomorra handel nie. “Toe die Here klaar met Abraham gepraat het, het Hy weggegaan”. Hoewel Abraham se gebed die groter gedeelte van die voorafgaande verse uitmaak, vertel die skrywer ons dat die Here weggegaan het nadat Hy sy gesprek met Abraham voltooi het.

Die tweede aanduiding van God se aktiewe rol in hierdie gebeure is in vers 22 te vind. Terwyl meeste Bybelvertalings die bewoording wat aantoon dat dit Abraham was wat “nog bly staan voor die aangesig van die HERE” (1953 vertaling) volg, is daar vertalings wat die ouer Masoretiese teks (’n antieke Hebreeuse teks) volg: “maar die Here het by Abraham bly staan” (1983 vertaling, so ook NLT, CEV, TEV, voetnotas NIV, HCSB en TNIV).

Wanneer ons die storielyn vanaf vers 16 nagaan, maak dit sin. Eers oorweeg die Here of Hy vir Abraham oor sy plan sal inlig (v 17-19). Dan openbaar die Here aan Abraham die rede vir sy besoek aan Sodom en Gomorra (v 20-21). Hierna vertrek die ander mans op weg na Sodom en Gomorra, “maar die Here het by Abraham bly staan”.

Wat ‘n wonderlike toneel ontvou wanneer ons na hierdie groter prent kyk. God was op weg na Sodom en Gomorra om ondersoek in te stel na die mense se geroep om geregtigheid, maar eers besoek Hy vir Abraham om hom van die rede vir sy besoek te vertel. Dan bly staan Hy voor Abraham om hom die geleentheid te gee om te reageer. God nooi Abraham om te bid. God trek Abraham nader om ’n medewerker vir barmhartigheid en geregtigheid te word.

Abraham reageer in lyn met God se uitnodiging. Sy gebed om barmhartigheid in nie ’n verrassing nie – dit getuig daarvan dat hy na vele jare se wandeling met God iets van God se diepste intensies met die mense wat Hy geskep het, begryp.

En toe “die Here klaar met Abraham gepraat het, het Hy weggegaan” (v 33). Hoewel die volgende hoofstuk van die verwoesting van Sodom en Gomorra vertel, was hierdie gesprek nie tevergeefs nie, want dit het openbaar dat die God van geregtigheid ’n barmhartige God is.

Om oor na te dink (of te bespreek): Op watter maniere trek God ons nader om in ’n wêreld met MIV sy medewerkers te wees?

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans