Bible Book: Revelation / Openbaring
Chapter: 21
Verse: 1
Verse (to): 8

 

Teks: Openbaring 21:1-8

Daar is meer as een manier hoe die belofte van die hemel gebruik kan word om iemand wat swaarkry, te help.
Wanneer ons onthou dat God belowe om aan sy kinders ‘n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis, wat Hy vir ons in die hemel in bewaring hou, te gee (1 Pet 1:4), sal dit ons in tye van moedeloosheid, droefheid en vrees troos. In sulke oomblikke is dit goed om te weet dat hierdie “hier en nou” nie alles is wat daar is nie. Daar is meer in God se wonderlike skepping. God skep inderdaad nuwe dinge. Openbaring 21 verkondig dat God ‘n nuwe hemel en aarde skep!
Vir Christene wat geleef het in die tyd toe Johannes hierdie openbaring ontvang het, moes hierdie hoofstuk troos en bemoediging gebring het. Vir baie van hulle was dit ‘n tyd van beproewing, swaarkry en vervolging. Verse 7 en 8 klink na ‘n persoonlike boodskap om die getroues aan te moedig en die ontroues te waarsku.
Dit is belangrik om te onthou dat die belofte van die hemel ons op ‘n ander manier in tye van swaarkry help. Deur die belofte van die hemel help die Bybel ons om ‘n toekoms te bedink wat anders sal wees as ons huidige omstandighede. Die toekoms wat Openbaring 21:1-8 verkondig, is nie vreemd en ver van die lesers nie. Ons lees van ‘n nuwe aarde saam met die nuwe hemel (vers 1); van Jerusalem wat uit die hemel afkom (vers 2); dat God by mense kom woon (vers 3) en dat elke traan afgedroog word (vers 4). Wanneer ek dit lees, onthou ek dat Jesus ons leer bid: “Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel” (Mat 6:9-10).
Dit is wanneer ons daartoe kom om ons te verbeel dat dinge anders kan wees dat ons ook sal begin soek na weë om dit anders te maak. Ek het ‘n foto van Gideon Byamugisha van Uganda met ‘n T-hemp waarop die volgende staan: “IMAGINE… generations born free from AIDS.”
Met die gebed in ons harte dat die koninkryk sal kom en ‘n visie in ons gedagtes van ‘n toekoms wat anders sal wees, kan ons werk en oorwinnaars wees in ‘n stukkende wêreld.
Om oor na te dink (of te bespreek): Hoe help Openbaring 21:1-8 jou om oor die toekoms te dink? Behoort dit enigiets te verander wat ek hierdie week gaan doen?
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans