Bible Book: Revelation / Openbaring
Chapter: 22
Verse: 12
Verse (to): 21

 

Teks: Openbaring 22:12-21

Die Bybel eindig met waarskuwings, oproepe en versekerings. Twee versekerings het my met die lees van die gedeelte opgeval: Aan die een kant is hier die versekering dat die Gees sáám met die bruid roep: “kom” (vers 17a). Aan die ander kant hoor ons die versekering dat die Here Jesus die gebed hoor en antwoord: “Ja, Ek kom gou!” (vers 20).
Hoewel Johannes van die “bruid” in Op 22:20 skryf, beteken dit nie dat hierdie roep na die bruidegom volledig met vreugde en opwinding soos op ‘n huweliksdag geskied nie. Die bruid is die “sewe gemeentes in die provinsie Asië” (Op 1:4) aan wie die openbaring gestuur is om hulle in hulle tyd van beproewing te bemoedig. Daarom het die gebed “Kom, Here Jesus!”(verse 17 en 20) ‘n element van benoudheid. Vir hulle wat in hulle swaarkry na Christus roep, verseker hierdie gedeelte: Die Gees bid saam met die bruid in haar donkerste uur.
Hierdie troosvolle versekering dat die Gees saam met die bruid bid en dat Christus hierdie gebed antwoord, herinner my aan Rom 8:26. Hier verduidelik Paulus dat wanneer ons ons in situasies bevind waar ons nie eers die woorde vind om ons hartseer, angs, vrees, verlange, ens te verwoord nie, hoef ons nie mismoedig te wees nie. Die Gees wat in ons woon, weet hoe om hierdie gebede te bid waarvoor ons nie woorde vind nie. En ons kan weet dat God hierdie “versugtinge” hoor en antwoord, sê Paulus in vers 27.
Daar is wel ‘n element van opwinding in Openbaring 22. Want die hoop wat die Gees in ons lewens bring, beskaam nie (vergelyk Rom 5:5). Hierdie hoop van die bruid op die bruidegom se koms laat haar weer en weer roep. En dan word dit ‘n uitnodiging aan andere. Dit word ‘n roep aan elkeen wat dors het. Johannes sluit sy brief aan die gemeentes af met ‘n uitnodiging wat aan die wonderlike uitnodigings van Jes 55:1-3, Mig 4:2 en Mat 11:29-30 herinner. Die deur is oop vir almal wat dors om te kom drink van die water van die lewe.
Wanneer Vigsherdenkingsondag ons herinner aan so baie wat as gevolg van die vigspandemie gesterf het, kan ons weet dat die Gees saam met ons bid. Ons mag Christus vra om te kom en ‘n einde aan die pandemie te maak terwyl ons ook saam met die Gees almal uitnooi: “elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet! (Opb 22:17).
Om oor na te dink (of te bespreek): Hoe verander die wete dat Christus terugkom ons manier van dink en doen?
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans