Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 13:17
Bible Book: Genesis
Chapter: 38
Verse: 1 – 30

Wanneer BUVTON se preekrooster voorstel dat oor Genesis 38 gepreek word (‘n hoofstuk wat nie in die RCL op Sondag gebruik word nie), sal dit goed wees om die versoeking te weerstaan om hierdie “ongemaklike” hoofstuk met rus te laat en ‘n ander preekteks te soek.

Om enkele redes te noem (daar sal meer wees) waarom Genesis 38 ons ernstige aandag vra en waarom dit nodig is om juis in hierdie tyd van MIV en vigs eerlik en openlik met die gemeente oor hierdie hoofstuk in gesprek te tree:

· Rondom Onan se seksuele optrede (vers 9) bestaan daar verskeie misverstande. (Byvoorbeeld: Dat seksuele gemeenskap wat nie op verwekking van kinders gerig is nie sonde is. Dat dit hier om masturbasie sou gaan.) Dít hoef egter nie noodwendig in ‘n preek oor hierdie hoofstuk bespreek te word nie.

· Ten spyte daarvan dat Juda self erken dat Tamar onskuldig en hy skuldig is (vers 26), bly Tamar steeds in baie mense se gedagtes die prostituut. Ten spyte van die inligting wat die verhaal gee, word sy veroordeel. ‘n Preek oor Genesis 38 behoort hierdie verkeerde interpretasie reg te stel.

. Die lig van Genesis 38 val op die onreg wat aan Tamar gedoen is. Sy word as kinderlose weduwee (wat dus géén sekuriteit vir haar toekoms/ oudag het nie) eers deur haar swaer verhinder om kinders te hê en dan deur haar skoonpa van ‘n volgende huwelik weerhou. Wanneer sy “reg in eie hande neem” word sy as prostituut veroordeel om verbrand te word (vers 24).
In die konteks van die vigspandemie waar verhale van onreg wat aan vroue gedoen word dikwels na vore kom, verdien die onreg wat aan Tamar gedoen is ons eerlike aandag.

Die uitdaging wat Genesis 38 aan ons rig, is om hierdie verhaal so te lees (en te preek) dat ons die gesig van die vrou (Tamar) rááksien. Stephen Lewis (UN Special Envoy for HIV/AIDS in Africa) sluit in ‘n toespraak aan by die bekende uitspraak, “AIDS has a woman’s face”, en sê die volgende: “HIV/AIDS is the worst plague this world is facing; it wrecks havoc on women and girls. … Let me be clear: what we have here is the most ferocious assault ever made by a communicable disease on women’s health”. (Die toespraak kan by http://www.thebody.com/unaids/women_hiv_lewis.html?m95h afgelaai word.)

Die (bekende) Josefverhaal vertel hoe God vir Josef – wat deur sy broers, Mnr en Mev Potifar en die skinker veronreg is – kies as intrument om Jakob (Israel) en sy familie (God se volk) van hongersnood te red. Op ‘n soortgelyke wyse vertel (die minder bekende) Genesis 38 hoe God vir Tamar – wat deur haar swaer en skoonvader veronreg is – kies om ‘n geslag (nakomeling) voort te bring wat Jakob (Israel) en sy familie (God se volk) se voortbestaan sou verseker.

Sowaar, God het op ‘n besondere wyse hierdie vrou se gesig raakgesien!

Author: Ackerman D (Dr) and Lundo J
Language: Afrikaans