Bible Book: Psalms
Chapter: 140
Verse: 1
Verse (to): 14

 

Hierdie is ‘n belangrike Skrifgedeelte wat gelees, oordink en gepreek moet word – veral in hierdie tyd van MIV en vigs.

Ek stel my voor dat iemand wat met MIV leef – en as gevolg hiervan stigmatisering ondervind – maklik sal kan identifiseer met die ervarings wat in Psalm 140 verwoord word.
Wat my opgeval het in die lees van hierdie klaggebed, is dat die bidder herhaaldelik die Naam “Jahweh” gebruik om die Here aan te roep (verse 2,5,7,9 en 13). Dit is God se Verbondsnaam – die Naam wat van sy getroue liefde getuig. Die Naam wat God aan Moses openbaar het toe die Israeliete as onderdrukte slawe tot God om uitkoms geroep het. Vgl Eksodus 3:7-15 (dit is volgende Sondag se teks!).
Die Psalm gee self ‘n verklaring van hierdie Naam in vers 13: “Ek weet, die Here behartig die regsaak van die hulpelose, Hy sorg vir die reg van die arme.”
Daarom is daar hoop in hierdie klaggebed: ten spyte van wat mense sĂȘ en doen – die Here is die God van hulpeloses, armes en ander kwesbare mense.
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans