Submitted by Visitor (not verified) on Fri, 27/05/2011 – 13:59
Year A (2010-2011)
Bible Book: Deuteronomy / Deuteronomium
Chapter: 4
Verse: 32 – 40

CABSA maak gereed om die naweek van 3-5 Junie ons 10de verjaarsdag te vier. Daarom is ons bewus van die Here se genade deur al die jare. Met verwysing na Psalm 66 stuur ek hierdie (aangepaste) boodskap oor Deut 4 wat voorheen in Mei 2008 uitgestuur is.

Wanneer ons uit die boek Deuteronomium lees, is dit belangrik om te onthou dat hierdie boek ‘n situasie voorstel waar die geskiedenis van Israel op ‘n draaipunt gestaan het. Agter hulle was die geskiedenis van hoe God hulle uit Egipte verlos het. Voor hulle was die intog in die beloofde land.

Moses roep die volk op om ondersoekend na hulle geskiedenis te kyk, om te onthou wat gebeur het en om te ontdek dat dié Here wat hulle gered het die ware, unieke, wonderlike God is. Op ‘n soortgelyke wyse roep ons eie reise ons op om terug te kyk, te onthou en te ontdek dat die Here die ware, unieke, wonderlik God is.

Vir mense wat leef met MIV en hulle wat geliefdes as gevolg van vigs moes begrawe, het ons teks troos. Moses se preek in Deut 4 was gerig aan mense wat so pas deur ‘n woestyn getrek het. Vir 40 jaar! Vir hulle sê hy: dink terug en onthou hoe wonderlik is God! Selfs in die woestyn het Hy Homself openbaar as die lewende God wat sorg. Daarom kan ons vandag weet dat God ‘n wonderlike God is – ook vir mense wie se lewens soos ‘n woestyntog geword het.

Elke Sondag sê vir ons: onthou wat God gedoen het, besef wie God is en gaan leef elke dag van die week as sy kinders. Omdat God in die komende dae in ons midde sal wees, kan ons ook mekaar se swaar en seer erken deur vir mekaar daar wees.

Om oor na te dink (of te bespreek): Was daar dalk ‘n spesifieke draaipunt in jou lewe wat jy ontdek het wat God vir jou tot hier beteken het en jy nuwe moed vir die toekoms gevind het? Dank God vir sy trou.

Onthou om vir die Vigsburo voorbidding te doen en kom besoek ons by: www.cabsa.org.za

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans