Bible Book: Revelation / Openbaring
Chapter: 4
Verse: 1
Verse (to): 11

 

Teks: Openbaring 4

Die sewende brief waarmee Openbaring 3 afsluit, eindig met die belofte dat gelowiges wat die oorwinning behaal, saam met Christus op sy troon sal sit, soos Hy saam met sy Vader op sy troon gaan sit het (Openb 3:21). Ek stel my voor dat hierdie wonderlike beloftewoord vir menige Christen gelowige in Klein-Asië van die eerste eeu in skrille kontras gestaan het met wat hulle daagliks beleef het. Hulle is dikwels ter wille van hulle geloof veronreg en selfs vervolg. Die enigste sigbare en tasbare werklikheid van iemand wat op die troon sit, was die Keiser wat met ‘n ysterhand regeer het.
Daarom is dit treffend dat die beloftes waarmee hoofstuk 3 afsluit, opgevolg word met ‘n gesig (hoofstuk 4) van die eintlike troon en die bevestiging dat dit nie die Keiser is nie, maar die Here is wat op die troon sit.
Om te weet dat die Here op sy troon sit, was al vir die Ou Testamentiese gelowiges ‘n bron van troos – ‘n anker in tye van onsekerheid. Dit is die vaste rotspunt wat bo die golwe van hierdie wêreld se branders van onsekerheid, ongerigtigheid, teenspoed en rampe bly staan. Daarom kry ons reeds in Psalm 11 ‘n gelowige wat die advies om liewer na die berge te vlug (omdat die goddeloses so die oorhand kry dat die gemeenskap se fondamente begin wankel) met ‘n enkele stelling van die hand wys: ”Die Here is in sy heilige tempel! Die Here is op sy troon in die hemel! Sy oë is oop, sy oë keur die mensekinders” (Ps 11:4).
Die afgelope weke is ons op soveel maniere herinner aan die erns van die gesondheidskrisis waarin Suid-Afrika verkeer. Dink byvoorbeeld aan die twee statistiek verslae oor oorsake van sterftes (wat die geweldige afmetings van MIV verwante siektes bevestig) en die verspreiding van ‘n weerstandige TB variant. Dat hierdie ernstige nuus skynbaar verdoof is deur die nuus oor toename in geweld en politieke woelinge, stem mens tot nog dieper onrus.
Daarom is dit goed dat ons juis nou by Openbaring 4 kan kom stilstaan. Om soos die digter van Psalm 11 te midde van al die ontstellende nuusberigte te ontdek en te bely: “Die Here is op sy troon in die hemel!”
Wat beteken dit vir ons daaglikse lewe? Die digter van Psalm sê: “Die Here is regverdig. Hy het die mense lief wat regverdig en opreg handel, en Hy sal by hulle wees” (vers 7).
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans