Submitted by Visitor (not verified) on Tue, 08/12/2009 – 14:33
Bible Book: John / Johannes
Chapter: 10
Verse: 11 – 18
Johannes 10:11-18

In Joh 10:11 vind ons die derde “Ek is” proklamasie van Jesus: “Ek is die goeie herder.” Die goeie herder sorg vir sy skape. Terwyl die huurling die skape laat staan en vir sy eie lewe vlug (vers 12), sorg die goeie herder tot by die punt waar hy gewillig is om sy eie lewe vir sy skape neer te lê (vers 11).

In die volgende verse word dit duidelik dat die goeie herder ‘n intieme kennis van elke skaap het (vers 14) en dat sy kudde nie net uit een klein groepie bestaan nie, maar baie ander insluit (vers 16).

Christus, ons verrese Here, is vandag steeds die Goeie Herder (vgl vers 18). En alle leiers in Christus se kerk word geroep om sy voorbeel as Goeie Herder na te volg (vgl Joh 21:15-17). Die versorging en koestering van “Jesus se skape” geskied deur Christen leiers – of nie!

Ons ken almal wonderlike verhale van Christen leiers wat in die bres getree het vir hulle susters en broers toe gevaar gedreig het. En baie van daardie verhale kom vanuit die konteks van die MIV pandemie. Maar ons moet eerlik wees en erken dat daar ook talle ander verhale is van leiers wat soos die huurling van vers 12 reageer het toe die MIV pandemie gemeentes en gemeenskappe bedreig het.

Daar is nog tyd en baie geleenthede om die voorbeeld van die Goeie Herder na te volg.
Om oor na te dink (of te bespreek): Wat beteken die sorg van die Goeie Herder in ‘n gemeente en gemeenskap wat met MIV leef?

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans