NULL
Bible Book: James / Jakobus
Chapter: 5
Verse: 7
Verse (to): 11

Jakobus 5:7-11

Is hierdie ‘n gepaste Skriflesing vir die 3de Sondag van Advent – ‘n Sondag wat op vreugde en blydskap fokus? ‘n Vinnige kyk na die breër konteks (Jakobus 5:1-15) toon dat Jakobus aan mense wat moeilike omstandighede beleef, skryf. Die rykes hou werkers se loon agter (vers 4), sommige is onskuldig veroordeel en vermoor (vers 6). Ander kry swaar (vers 13) of is siek (vers 14). Daarom is dit nie vreemd dat Jakobus hulle vermaan om nie te kla nie (vers 9).
Miskien lê die rede waarom hierdie gedeelte vir die 3de Sondag van Advent gekies is in die oproep om geduldig te wees. In verse 7 en 8 bemoedig Jakobus sy lesers om geduldig te wees. Hulle kan as Christene onder hulle beproewinge geduldig wees, want hulle weet dat die Here kom (verse 7 & 8) en hulle weet: “Die Regter staan al voor die deur” (vers 9). Hulle het selfs meer rede om geduldig te wees: hulle Here, hulle Regter “is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming” (vers 11).
In die lig van hierdie waarhede kan Jakobus verklaar dat ons “hulle geseënd (noem) omdat hulle volhard het” (vers 11). In baie Engelse vertalings word geseënd hier met “happy” vertaal. Dit is egter so dat die oorspronklike woord in Grieks nie na ‘n emosionele staat van blydskap verwys nie. Dié woord het noue verband met die woord wat Jesus in die “Saligsprekinge” gebruik (Matteus 5:3-12) en word gewoonlik met “geseënd is” vertaal.
Hulle wat geleer het om onder moeilike omstandighede geduldig te wees, groei na volharding. Wie volhard, sal God se seëninge ontvang. Seëninge wat “die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, oor julle harte en gedagtes die wag (sal) hou in Christus Jesus”, insluit (Fil 4:7).
Mag God se seëninge jou gedurende Advent van 2007 omvou – wat ook al jou omstandighede mag wees – en mag jy deur geduld groei tot volharding en vreugde en blydskap in die Here!
Om oor na te dink (of te bespreek): Hoe kan ons mense wat in hierdie tyd van Advent swaarkry, help om geduld, volharding en vreugde te vind?
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans