Bible Book: Philippians / Filipense
Chapter: 2
Verse: 6
Verse (to): 11

 

Filippense 2:5-11

Dis interessant dat ouer Engelse vertalings “gesindheid” in vers 5 met “mind” vertaal (bv: RSV, AV). Meer resente vertalings kies vir “attitude” (bv: NIV, NLT). “Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was”, vertaal die 1983 vertaling. Wat Paulus hiermee bedoel, verduidelik hy in verse 6 tot 8. Christus het nie vasgeklem aan sy goddelike gestalte nie, maar Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en Homself verder verneder deur aan die kruis te sterf.
Hierdie gesindheid van Christus staan in skrille kontras met die houdings wat ons dikwels teëkom. Dikwels ontmoet ‘n mens mense wat skynbaar primêr op hulleself gefokus is en wat daarom hard en onvriendelik is – gou om te oordeel en stadig om deernis te toon. Dit is dié houdings wat verantwoordlik is vir die seer en vernedering van mense wat met MIV leef.
Jesus se gesindheid staan nie net teenoor dit wat ons dikwels beleef nie. Dit is hierdie gesindheid, dié houding wat ons gemeenskappe en die wêreld nodig het.
Miskien het jy al die volgende beleef: onverwags het iemand jou verras met ‘n wonderlike gebaar van goedgesindheid of met vriendelike woorde wat van omgee getuig. Jy sal onthou hoe dit jou bemoedig het en jou lewe verryk het.
Gelukkig is daar baie voorbeelde en mooi verhale van die gesindheid van Christus Jesus in ons tyd. Die plekke en geleenthede waar dit opmerklik na vore kom, is waar Christene identifiseer met mense in nood. Byvoorbeeld waar mense betrokke raak by die nood wat die MIV en vigspandemie tot gevolg het: Sorg aan siekes, emosionele en geestelike ondersteuning van mense wat met MIV leef, mense wat hulle beywer vir ‘n gemeenskap wat mensliker en regverdiger is.
Om met die gesindheid van Christus te dien, is nie ‘n maklike pad nie. As jy Christus op hierdie pad volg, is daar die moontlikheid dat jy iets van sy lyding sal ervaar. Tog – dit gaan nie in die keuse oor jou nie. Dit gaan oor die liefde van Christus. Dit gaan oor die belydenis dat Jesus Christus jou Here is – tot eer van God die Vader (vgl vers 11).
Om oor na te dink (of te bespreek): Baie mense wat betrokke is in die MIV en vigs-veld doen dit sonder ondersteuningsstrukture en is daarom oorwerk en moeg. Sommige word self ook gestigmatiseer. Wat kan jy doen om hulle te ondersteun?
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans