Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 13:12
Bible Book:Genesis
Chapter:34
Verse: 1 – 2
Genesis 34:1-2

Dina, die dogter wat deur Lea vir Jakob in die wêreld gebring is, het op ’n keer gaan kuier by die dogters van die omgewing. Toe Sigem seun van die Hewiet Gamor, ’n volksleier, haar sien, het hy haar gegryp en met haar gemeenskap gehad. Hy het haar verkrag.” –

Dina, dogter van Jakob en Lea, word die eerste Bybelse getuienis van verkragting. Die verhaal ontplooi verder met Sigem wat agterna Dina se guns probeer wen (sonder sukses) en die groot ontsteltenis van Jakob en Dina se broers oor haar verkragting. Die verhaal eindig met Dina se broers wat vir Sigem en sy pa doodmaak, omdat sy verkrag is.

Hoe kan ons anders as om in ons tyd vir ‘n oomblik stil te word ter wille van die sovele Dina’s van ons tyd. Die trauma van verkragting is onuitspreekbaar… Die seksuele misbruik van vrouens en kinders (waarskynlik ook meer mans as wat bekend is!) vier hoogty. Dit word aangehelp deur die media in verskillende vorme wat gereeld vrouens uitbeeld as seksuele objekte. Die diepste probleem is inderdaad ‘n mensbeskouing wat van iemand anders ‘n objek maak wat gebruik en misbruik kan word na willekeur om jou eie behoeftes te bevredig. Daarom het verkragting ook baie vorme. Dit gebeur selfs in talle huwelike dat die eggenoot net daar is vir die ander een se behoeftebevrediging. Of dit mans is wat vrouens gebruik vir seks, of vrouens wat mans gebruik vir hulle geld/status, die eindeffek is dieselfde. Die waarlike ken van mekaar, lief wees vir mekaar, en intieme verkeer met mekaar word vervang met ‘n koud-kliniese verdra van mekaar, saamleef met mekaar, en gebruik van mekaar vir eie gewin. Hoe lyk my en jou huwelike in die verband?

“In die huwelik is dit ewe belangrik om die regte persoon te vind én die regte persoon te wees.” (Roberta Flack)

Author:J Swart (Ds)
Language: Afrikaans