Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 12:40
Bible Book: Ezekiel / Esegiel
Chapter: 37
Verse: 1 – 13
Teks: Esegiel 37:1-13

Dit is algemeen bekend dat mense wat uiters moeilike omstandighede beleef dikwels letterlik deur hoop bly lewe. Wanneer so iemand dan wel hoop verloor, word die stryd om te bly lewe ook kort daarna verloor.

In die lig hiervan is dit ‘n baie belangrike gebeurtenis wanneer God deur sy profeet Esegiël nuwe hoop in Israel se harte wek. Terwyl Israel sê: ‘Ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons’ (vers 11) sê God, daar is hoop! Deur die gesig wat Hy sy profeet laat sien, “demonstreer” God dat Hy in ‘n dood-geloopte situasie nuwe lewe na vore kan bring.

Wanneer ‘n mens na kerke en gelowiges se reaksies op die vigspandemie kyk, staan jy dikwels verbaas vir die mate van onbetrokkenheid en afsydigheid wat ‘n mens waarneem. Wat sou die redes hiervoor wees?

Is dit onkunde? Is dit ontkenning?

Of is mense so oorweldig dat hulle niks doen nie omdat hulle reeds die stryd gewonne gegee het? (“Ons doen niks nie want dit sal tog nie help nie…” In die taal van Esegiël 37: “dit is klaar met ons”.)

Indien die rede vir individue en groepe se onbetrokkenheid by die vigspandemie by laasgenoemde lê, is dit baie ontstellend. Want dan beleef ons ‘n situasie waar mense en gemeenskappe besig is om hoop te verloor!

Miskien sal jy sê hierdie laaste suggestie is ‘n oordrywing is (ek hoop dit is!). Tog moet die kerk en predikers ten minster ernstig daaroor nadink.

Die verkondiging van die goeie nuus van Jesus die Verlosser en Oorwinnaar is by uitstek ‘n boodskap van hoop. Maar hoop word nie verkondig wanneer mense se nood nie erken en verwoord word nie. Hoe sou Esegiël aan sy tydgenote ‘n boodskap van hoop kon verkondig het as hy hulle hopelose situasie verswyg en ignoreer het?

In 2002 het daar meer Suid-Afrikaners tussen die ouderdomme 25-39 gesterf (172,602) as alle sterftes van 60 jaar en ouer (157,835). (Jongste verslag van Statistiek Suid-Afrka.) Wanneer ons ‘n gedeelte soos Esegiël 37 verkondig en hierdie situasie ignoreer of verswyg, verkondig ons nie hoop nie. En wanneer mense nie duidelik hoor dat daar hoop is omdat God in dood-geloopte situasies nuwe lewe na vore kan bring nie, word hulle belewenis van hoop-loosheid bevestig.

As daar een teks hierdie jaar is wat die geleentheid skep om hoop te verkondig, dan is die Esegiël 37. As daar een konteks is wat dit aan ons opdring om helder en duidelik oor die hoop van die God van Eseg 37 te praat, dan is dit die konteks van die vigspandemie waarin Suider-Afrika tans is.

Op weg na Goeie Vrydag en Paassondag kán ons verkondig dat ons uit die hand van God hoop ontvang. Ons kyk nie alleen terug na ‘n wonderlike gesig van die profeet Esegiël nie, ons kyk ook na die kruis en leë graf van Jesus die die Verlosser en Oorwinnaar.

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans