Submitted by Visitor (not verified) on Fri, 22/10/2010 – 15:43
Year C (2009-2010)
Bible Book: Jeremiah / Jeremia
Chapter: 14
Verse: 17 – 22

In ’n tyd van strawwe droogte (v 2-6) bid Israel tot God om vergifnis en genade (v 7-9). Maar God se antwoord is ’n besliste Nee! (v 10).

Waarom wys God hierdie gebed af?

Dis belangrik om te onthou dat hierdie gedeelte deel van ’n groter verhaal tussen God, Israel en Jeremia vorm. Dis ’n onderdeel van die boek Jeremia wat ook hoofstukke 29-33 insluit waar ons wonderlike beloftes van God vind. Verder vorm die boek Jeremia deel van die Bybel wat ook die Nuwe Testament insluit.

Maar op hierdie punt van die verhouding tussen die lewende God en sy volk het die profeet die taak om die boodskap van onafwendbare oorlog, hongersnood en pes te verkondig (vgl v 12). Die verskriklike gevolge van hulle wegdwaal van God en sondes (v 10) kan nie langer vermy word nie.

Wat my in hierdie gedeelte opval, is die wyse waarop Jeremia self op God se afwysing van Israel se gebed reageer. Dit sou vir hom maklik wees om hom oor die vooruitsig van God se straf op ’n sondige nasie te verkneukel. In plaas daarvan is hy diep besorg oor die welsyn van die mense. Daarom treur Jeremia oor hulle (v 17-18) en volhard hy om vir hulle te bid (v 19-22) – selfs teen God se instruksies in (v 11). Jeremia se voorbidding is in lyn met Abraham se voorbidding vir Sodom (Gen 18:23-33) en Moses se voorbidding vir Israel (Eks 33:12-17, Num 14:13-20).

Let op dat sy voorbidding nie die woord “hulle” gebruik nie. Jeremia bid vanuit die midde van sy mense. Hy identifiseer homself met die ontstellende situasie van Israel en daarom gebruik hy die woord “ons”. Byvoorbeeld vers 20: “Ons erken dat ons opstandig was, Here, ons het teen U gesondig. Ons bely ook die skuld van ons voorvaders”.

Hoewel selfs hierdie voorbidding nie dadelik beantwoord is nie (vgl 15:1) het die verhaal van die lewende God se verhouding met Israel voortgegaan en uiteindelik die punt bereik waar Hy hulle uit die ballingskap teruggebring en ’n nuwe verbond belowe het (vgl 31:27-34).

Om oor na te dink (of te bespreek): Hoe bid ons vir diegene onder ons wat met MIV en vigs leef?

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans