Submitted by Visitor (not verified) on Fri, 20/05/2011 – 16:18
Year A (2010-2011)
Bible Book: 1 Peter / 1 Petrus
Chapter: 2
Verse: 2 – 10

Die uitnodiging van vers 4 is vol genade. Kom na Jesus, nooi Petrus sy lesers. Kom en word lewende stene!

Wie word in hierdie merkwaardige uitnodiging ingesluit? Volgens 1:1 is hulle vreemdelinge in die wêreld of in die verstrooiing (volgens die 1953 vertaling). In 1:17 herinner Petrus hulle dat hul lewens op aarde ’n tyd van vreemdelingskap is. In 2:11 noem hy hulle vreemdelinge en bywoners (vgl die “aliens and exiles” van die RSV). Vers 4:4 sê dat die ongelowiges hulle lewenswyse vreemd vind.

Hierdie mense wat deur die wêreld as minderwaardig geag word, nooi Petrus om lewende stene in God se huis te word. Dis in teenstelling met mense se opinies oor hulle, want hulle is eintlik “’n uitverkore volk, ’n koninklike priesterdom, ’n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God” (2:9).

Die rede waarom Petrus so seker van sy saak is wanneer hy hierdie “vreemdelinge” uitnooi om lewende stene in God se geestelike huis te word, is gegrond op die voorbeeld van wat met Jesus gebeur het. Jesus was deur die leiers van sy volk verag en verstoot. Hy was ’n mens wat lyding en pyn geken het. Sommige het die gesig in minagting van Hom weggedraai. (Vergelyk Jes 53:3.)

Maar, in teenstelling met die idees en opinies van die wêreld is Hy inderdaad God se uitverkore en kosbare hoekklip. Jesus was verwerp deur mense maar deur God uitgekies. Dit is wat die verhaal van die kruisiging en opstanding bevestig.

Die vraag is dus nie: Wat dink mense van my? Word ek gestigmatiseer? Of selfs: Wat dink ek van myself? Stigmatiseer ek myself? Nee, die vraag is: Wat sien God wanneer Hy na my kyk?

Dieselfde geld ook van ander. Dit is nie: Wat dink ek (of ander) van my broer of suster? Nee, die vraag is: Watter waarde heg God aan hom of haar?

Wanneer ons na Jesus kom om in God se geestelike huis ingebou te word, aanvaar ons dat God se waardering van ons en ons broers en suster belangriker is as die opinie van die wêreld.

Om oor na te dink (of te bespreek): Is daar tye of omstandighede in jou lewe waar die opinies van mense jou daarvan weerhou om op God se uitnodigings te reageer?

Hierdie boodskap is voorheen in April 2008 uitgestuur.

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans