Submitted by Visitor (not verified) on Thu, 17/11/2011 – 11:59
Year A (2010-2011)
Bible Book: Luke / Lukas
Chapter: 6
Verse: 17 – 26
Teks: Lukas 6:17-26

Die “geseënd is julle” en “wee julle” uitsprake wat oral in die die Bybel voorkom, het sekerlik tot gevolg dat dit ons wil leer hoe ons behoort te lewe. Wie onder die seëninge van God wil lewe, sal daarom erns maak met Jesus se uitsprake in Lukas 5:20-26.

Ons moet egter versigtig wees om die “geseënd is julle” -uitsprake van Jesus so voorwaardelik te verstaan dat dit alleen vir hulle geld wat dit “verdien”. Lukas se beskrywing in verse 17-19 van hoe Jesus mense wat na Hom gekom het, gehelp het, beklemtoon juis dat niemand dit verdien het nie.

Die “geseënd is julle” en “wee julle” uitsprake van Lukas 5:20-26 help ons verstaan hoe Jesus en sy Vader na mense kyk. God kyk anders na mense as wat mense na mekaar kyk. Daarom word sy seëninge juis aan húlle toegesê wat deur hulle medemens verstoot word. Die armes op wie daar so maklik neergesien word.

Dat ons Vader “anders” na mense kyk, behoort ons wat sy kinders is, ook “anders” na mense te laat kyk. En dit geld nog veel meer vir Christene wat die ervaring gehad het dat hulle keuse vir Jesus van hulle armer, hongerder mense gemaak het – mense wat selfs deur ander gehaat, verstoot en uitgeskel is. Wie dit ondervind het, kan nie anders as om met ons Vader se oë na alle arm, honger, verstote en gehate mense te kyk nie. Soos wat Isreal deur hulle vreemdeling-skap in Egipte vir altyd met nuwe oë na vreemdelinge moes kyk, moet volgelinge van Jesus met nuwe oë na mense kyk wat verstoot word (Deuteronomium 10:19 Jy moet ook die vreemdelinge liefhê, want jy was self ‘n vreemdeling in Egipte. Vergelyk ook Eks 22:21, 23:9 en Lev 19:34).

Die implikasies hiervan vir ons wat in ‘n land woon waar daar soveel mense en groepe is wat deur die samelewing verstoot word, spreek vanself. Die een groep wat nog steeds in omtrent alle gemeenskappe verstoot (lees: gestigmatiseer) word, is hulle wie se MIV+ status bekend word of wat siek is en as vigs-lyers beskou word. Sou hulle nie ook saam met die siekes van Lukas 6:18 na Jesus gegaan het om in sy liefdevolle, seënende oë te kyk nie? Kyk hulle nie vandag na Jesus se volgelinge om in hulle oë Jesus se liefde en die toesegging van sy seëninge te ontdek nie?

Author: du Toit N (Ds)
Language:
Afrikaans