Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 15:14

Bible Book: Jeremiah / Jeremia
Chapter: 8
Verse: 18
Teks: Jeremia 8:18 – 9:1

Die groter konteks van hierdie Skrifgedeelte (Jer 8:4-9:9) bevat die profeet se aanklagtes teen die mense van Juda. Anders as die voëls wat hulle seisoene van terugkeer ken, is die enigste “omdraai” wat God se volk ken dat “Jerusalem aan(hou) om van My af weg te draai” (18:5). Alhoewel hulle op die wet vertrou, het hulle dit in werklikheid vervals (vers 8). Terwyl hulle mekaar vrede toewens (“alles is reg” – vers 11) kan die geluide van die komende oorlog al gehoor word (vers 16). Vanaf 9:3 teken die profeet ‘n prent van leuens, boosheid en bedrog sodat hy in 9 vers 6 uitroep: “Verdrukking volg op verdrukking, bedrog op bedrog, hulle weier om My te erken, sê die Here”.

Maar Jeremia is nie bly wanneer hy die vyand van Dan se kant sien optrek nie (verse 16-17). Hy verkneukel hom nie daaroor as dié gebeure sy profesie bevestig nie. Inteendeel – die lyding van sy volk is sy lyding. Volgens Jer 8:18-9:1 is die profeet diep ontroer deur die swaarkry van die mense van Juda. Al vertel 9:2 van ‘n verlange om homself van hulle te distansieer, staan hy steeds met hulle in hulle swaarkry. Hierdie persoonlike en emosionele gedeelte getuig van sy deernis vir die volk van God. Luister na sy uitroep in vers 21: “Vanweë die verbreking van die dogter van my volk is ek gebreek, is ek in die rou; verbaasdheid het my aangegryp” (1953 vertaling). Daarom het hy nie genoeg trane om uitdrukking te gee aan sy hartseer oor hulle wat in die geveg sneuwel nie (9:1).

Jeremia 8 waarsku ons teen die gevare van jou rug op God te draai. Tog is dit in hierdie persoonlike gedeelte – waar Jeremia sy eie hart wys – dat ons iets van die liefde van God sien. Dit is hierdie liefde wat mens geword het toe sy Seun as een van ons gebore is. Dis hierdie liefde wat verklaar is toe Hy ons sonde na die kruis geneem het.

Verbeel jou ‘n wêreld van MIV en vigs wat oordek word met die deernis van Jer 8:21 – “My volk se wonde is ook my wonde” (1983 vertaling).

Om oor na te dink (of te bespreek): Waarom is dit makliker om mense wat swaarkry te beskuldig as wat dit is by hulle in hulle nood te staan?

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans