Bible Book: Psalms
Chapter: 91
Verse: 1
Verse (to): 16

 

Teks: Psalm 91 en Lukas 4:1-13

Ek het motors gesien met buffer plakkers wat iets sê soos: “hierdie motor word deur Psalm 91 beskerm”. Dikwels wanneer ek dit sien, wonder ek: Waarom doen die eienaar dit? Wat wil hy of sy daarmee kommunikeer? Laat hierdie buffer plaker die bestuurder veilig voel of selfs nie kwesbaar nie?
Psalm 91 is ‘n kragtige getuienis of lied dat God sy mense te midde van gevare beskerm. Die opskrif in die 1953 vertaling sê: “In die beskerming van die Allerhoogste”. Die Good News Bible (TEV) gee as opskrif: “God our protector”. Dit is ‘n wonderlike Psalm vol beloftes van beskerming en God se sorg.
Wie het nooit behoefte aan hierdie troos nie? Wie van ons beleef nie baie verskillende gevare deur ons lewens nie? Daarom is dit wonderlike versekering dat God ons sal beskerm en selfs sy engele sal stuur om ons in gevaarlike situasies te help (verse 11 en 12).
Om in tye van gevaar of bekommernis getroos te word, is een saak. Maar dit is ‘n ander saak om te aanvaar dat God se beloftes van beskerming beteken dat ons maar kan doen wat ons wil. Hier is die gevaar om Psalm 91 buite konteks te lees.
Wanneer Christene aanvaar dat Psalm 91 belowe dat “hulle wat op God vertrou, gevrywaar is van alle gevare en siektes en ongelukke”, grens dit aan die onsinnige idee van sommige dat “niks slegs ooit met my sal gebeur nie”. Dikwels gaan dit ook gepaard met ‘n lewenswyse waarin daar nie met risiko’s of moontlike gevolge rekening gehou word nie.
Die gebeure wat Lukas in hoofstuk 4:9-12 beskryf, illustreer die punt wat ek maak. Die duiwel haal volgens hierdie verhaal Psalm 91:11-12 letterlik aan en daag Jesus uit om van die hoogste punt van die tempel te spring. Maar Jesus weier om sy lewe op hierdie wyse in gevaar te stel.
Hierdie gebeurtenis help ons om iets te verstaan van die verhouding tussen God se beloftes van beskerming te midde van allerhande gevare en my verantwoordelikheid om gevaar te vermy.
Wanneer ons die voortgaande verspreiding van MIV in die gesig staar, het ons goeie rede om nie paniekerig te word nie – want God is ons beskermer (vergelyk Psalm 91:5-6). Hierdie troos behoort ons te inspireer om verantwoordelik te leef deur enige risiko te vermy en onsself deur verantwoordelike keuses en dade te beskerm.
Om oor na te dink (of te bespreek): Inspireer die wete dat God “my toevlug en my veilige vesting” is (vergelyk Psalm 91:2) my tot groter verantwoordelikheid of skep dit by my ‘n houding van “ek gee nie om of daar moontlike gevaar is nie”?
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans