Bible Book: Zechariah / Saggaria
Chapter: 1
Verse: 7
Verse (to): 17

 

Teks: Sagaria 1:7-17

Die eerste agt hoofstukke van hierdie profeteboek vorm ‘n eenheid. Dit val my op dat die eerste en laaste hoofstuk van hierdie eenheid ‘n liefdesverklaring van God teenoor sy verbondsvolk bevat. In 1:14 lees ons: “Daarna sê die engel vir my: “Roep en sê: So sê die Here die Almagtige: Ek is hartstogtelik begaan oor Jerusalem, oor Sion.” En in 8:2-3: “So sê die Here die Almagtige: Ek is hartstogtelik begaan oor Sion, Ek het woedend geword vir sy vyande, so begaan is Ek oor hom. So sê die Here: Ek gaan na Sion toe terugkom, Ek gaan in Jerusalem woon. Jerusalem sal genoem word Stad van Trou, Berg van die Here die Almagtige, Heilige Berg.” Sag 1:14 lees in die 1953 vertaling: “Ek ywer oor Jerusalem en oor Sion met ‘n groot ywer”
Die Here verklaar sy passie, sy besorgheid, sy betrokkenheid, sy omgee en liefde aan Israel op ‘n stadium wat hulle verlang het dat God moet ingryp om hulle van hulle vyande te verlos. Hulle het waarskynlik gekla dat God se toorn al 70 jaar op hulle rus (vgl vers 12), dat die tempel nog afgebreek lê (vgl vers 16) en dat dit met die ander nasies goed gaan terwyl hulle swaar kry (vgl vers 15a).
Al het die Israeliete gedink God staan afsydig en al het die ruiters op die vier perde rapporteer dat daar oënskynlik niks besonders gebeur wat Israel se lot sal verander nie (Sag 1:11), gee die Here die versekering dat Hy begaan is oor sy volk en dat Hy daarom sál ingryp.
Om op God se ingrype te wag, is nooit maklik nie. Die RCL se Skriflesings vir hierdie Sondag is onder andere Job 23 en Ps 22. In albei hierdie Skrifgedeeltes hoor ons die verlange na God en versugtinge na God se ingrype.
Wanneer ons daaraan dink dat MIV en vigs reeds 26 jaar bekend is en dat van die voorspellings wat in die vroeë tagtiger jare as “doemprofesieë” afgewys is, inderwaarheid grootliks waar geword het, kan ons nie anders as om na God se ingrype te verlang nie. Gelowiges kan tog nie anders as om te midde van die vigspandemie te bid, te verlang en te wag dat God ingryp nie.
Daarom is God se liefdeverklaring in Sag 1:14 en 8:2-3 vir ons ‘n wonderlike trooswoord in ‘n tyd soos hierdie. Ons weet uit die hele Skrif dat God inderdaad begaan is oor sy kinders, en ook oor alle mense wat na sy beeld geskep is.
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans