Bible Book: Zechariah / Saggaria
Chapter: 2
Verse: 1
Verse (to): 13

 

Teks: Sagaria 2:1-13

Uit die datum wat in Sag 1:7 verstrek word, kan afgelei word dat die bouwerk aan die tempel op hierdie stadium reeds vir ongeveer 10 jaar stil gelê het. Waarskynlik was die teenstand van die naburige vyande grootliks hiervoor verantwoordelik. Dit mag ook wees dat hulle ophou werk het omdat hulle moed verloor het. Hulle het die visie van ‘n herboude tempel waar hulle die Here kon aanbid, verloor.
In hierdie tydgewrig ontvang Sagaria agt naggesigte of visioene van die Here.
Die derde naggesig of visioen sluit aan by die verwagting (of gebrek daaraan) dat die mure van Jerusalem herbou moet word. ‘n Jong man is op pad om die nodige opmetings en beplanning te begin doen. Maar ‘n engel word gestuur om ‘n dringende boodskap aan hom oor te dra: God het self ‘n plan vir Jerusalem.
Die Here se plan, sy visie, is soveel groter as hierdie jong man s’n. Daarom sal die muur wat die jong man in gedagte het, eintlik onnodig word (vers 4). God se plan vir Jerusalem sluit die nasies in (vers 11). Die wonderlike van God se plan is dat Hy self Jerusalem gaan beskerm en bewoon. Die Here sal ‘n muur om Jerusalem wees (vers 5) en die Here sal in Jerusalem woon (vers 12).
Wat ‘n wonderlike naggesig, droom, visioen vir die moedelose inwoners van Jerusalem! Dit sou hulle sekerlik help om hulle verlore visie terug te kry. Dit het hulle motiveer om die tempel klaar te bou.
Wanneer die vigspandemie vir mense of gemeenskappe of organisasies so oorweldigend word dat dit ons van ons drome, van ons visie beroof, is die gevolg noodwendig dat ons moedeloos word. Moedelose mense kan nie volhard om te werk, om die regte keuses te maak en om verantwoordelik op te tree nie.
Daarom moet ons voortdurend bid dat die Here deur sy Gees ‘n visie, ‘n droom sal skep en lewend hou sodat ons nie moed verloor en die stryd prysgee nie. God se planne is groter en wonderliker is as wat ons kan droom (vgl Efes 3:20). Daarom mag ons maar bid en droom en werk dat die gety van die vigspandemie sal draai.
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans