Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 12:48
Bible Book: Genesis
Chapter: 6
Verse: 5 – 8
Genesis 6:5-8

Wanneer ‘n mens die verhaal van die sondvloed vanuit die gesigspunt van die mensdom lees, lyk dit na net nog ‘n beskrywing van ‘n groot ramp. ‘n Mens kan nie anders as om herinner te word aan die nuusberigte van die aarbewings in China. Dit is onvoorstelbaar!

Maar die verhaal van die sondvloed is meer as net ‘n beskrywing van ‘n groot ramp. Dit is die verhaal van God se ontferming oor ‘n familie te midde van die dood. Daar is baie soortgelyke verhale van sorg in die verhaal van die sondvloed in Genesis 6-9 ingeweef.

Die is belangrik dat ons hierdie verhale hoor wanneer ons Genesis 6-9 lees. Maar ek dink dis nog belangriker dat ons die agtergrond waarteen hierdie gebeure vertel word, begryp.

Dit vind ons in Genesis 6:5-8. Hier sien ons die omvang en verskriklike gevolge van onbeteuelde sonde. En ons sien hoe intens God deur die sonde van die mensdom geraak word. Genesis 6:6 is al beskryf as “one of the most moving verses in Scripture”. Dit vertel dat God “jammer was” en dat Hy “diep bedroef” was. Vergelyk die vertaling van die NIV: “The LORD was grieved that he had made man on the earth, and his heart was filled with pain.” God se reaksie, sy hart word in eg menslike terme beskryf. Dit is asof die skrywer van Genesis vra: Ruk die verhaal van die sondvloed jou in die hart? Is die gedagte van soveel wat verdrink te veel vir jou om te hanteer? Weet dan dat die aanskoue van die mensdom wat in die vloed van onbeteuelde sonde verdrink vir God, ons Skepper, nog meer onhoudbaar is.

God is nie afwesig van wat met die mensdom gebeur nie. Ons sonde, ons verkeerde optrede, hoe ons mekaar hanteer, ons swaarkry maak God diep hartseer.

God se deernisvolle betrokkenheid by die mensdom se mislukkings het die verhaal van vernietiging omskep in ‘n verhaal van verlossing. Dit het ‘n verhaal van God se genade te midde van oordeel geword. Die skrywer van Genesis bied dit aan as ‘n verhaal van God se nuwe skepping van die mensdom. Dit was nie die einde nie – dit was in werklikheid ‘n nuwe begin.
Om oor na te dink (of te bespreek): Is dit moontlik dat wat ons dalk as “die einde” mag beleef, ‘n nuwe begin vir God kan wees?

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans