Bible Book: Psalms
Chapter: 46
Verse: 1
Verse (to): 12

 

Psalm 46

‘n “Toevlug” (Engels: refuge) is ‘n plek wat veiligheid teen gevare bied. Die Psalmdigter praat van ‘n toevlug teen die agtergrond van die moontlikheid dat ‘n mens in moeilikheid kan beland. Tog is die fokus nie op die gevaar nie. Die digter vestig ons aandag op die bestaan van die toevlug, wat die Here self is. “God is vir ons ‘n toevlug en ‘n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood” (vers 1).
Daar is talle stories van vlugtelinge wat nie veiligheid vind nie. Ek stel my voor dat dit een van die swaarste dinge moet wees om ‘n moeë en moedelose vlugteling te wees aan wie daar toevlug geweier word. Die Psalmdigter besing die wonder van ons toevlug deur te beklemtoon dat hierdie toevlug voldoende is – ten spyte van gevaar en probleme. “Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid” (vers 2&3). Dié toevlug is vir alle omstandighede. Dit is gereed vir die moeë en moedelose vlugteling. Die digter vertrou volkome op hierdie toevlug. Daarom is die omvang, krag en tipe gevaar nie belangrik nie – hierdie toevlug is voldoende.
MIV en vigs is moontlik die grootste probleem van ons tyd. Alle mense, insluitend Christene, word geruk en veronrus deur hierdie pandemie tot by ‘n punt van hulpeloosheid. Die omvang en impak van die pandemie gaan ons begrip te bowe. Die statistiek aangaande infeksies en die impak van MIV is skrikwekkend.
Moet ons dan sê dat die gevare en probleme van MIV en vigs groter is as ons toevlug? Die antwoord is ‘n vanselfsprekende en groot NEE. Onhou – ons het ‘n toevlug wat vir alle omstandighede voldoende is.
Verse 8 en 9 nooi ons om te kom kyk wat die Here gedoen het. Te midde van die verskrikking van MIV en vigs en die lyding in die wêreld skenk dit aan ons hoop. Ons het ‘n Here wat groter as MIV en vigs en al die ander probleme is.
Om oor na te dink (of te bespreek): Wat kan ons doen sodat hulle wat swaarkry die werke van die Here kan sien?
Author: L Khanyanga
Language: Afrikaans