NULL
Bible Book: Isaiah / Jesaja
Chapter: 49
Verse: 7
Verse (to): 21

Jesaja 49:7-21

Stel jou voor dat jy ‘n erediens bywoon. Wanneer die prediker by die hoogtepunt van sy/haar preek oor God se verlossing en wonderlike beloftes kom, staan ‘n kerkganger op en protesteer luidkeels: “God sluit definitief nie vir ons in daardie beloftes in nie! Kyk net rondom jou – God het ons verlaat!”

Dit lyk asof dit presies is wat in Jesaja 49 gebeur.

Jesaja verkondig die wonderlike nuus van Israel se herstel (verse 8-13): God belowe om die land van Israel te herstel (vers 8) en die ballinge terug te bring. Hulle sal wees soos skape wat op groen weivelde wei (vers 9 – 1953 vertaling). Hulle sal God se goedheid beleef gedurende hulle eksodus terug na die land van belofte (vers 10). Die pad waarop hulle terugkeer, sal wees soos om op ‘n snelweg te reis (vers 11). Baie sal by hulle aansluit. Al God se mense sal hiervan getuies wees en die hemele, aarde en berge sal saam met hulle lofliedere sing: “Die Here het vir sy volk uitkoms gegee, Hy het Hom ontferm oor sy volk wat in nood was” (verse 12, 13).

Dit is by hierdie klimaks van Jesaja se boodskap wat die pessimistiese onderbreking kom: “Die Here het my verlaat, die Here het my vergeet” (vers 14)!

Wat kan ‘n prediker sê as dit gebeur? Wat kan ‘n mens sê as jy besef daar is goeie redes vir so ‘n beswaar? Wat kan ons sê as ons weet dat daar ook in ons tyd baie mense is wie se ervarings eerder vers 14 as verse 9 of 10 weerspieël? (Byvoorbeeld: mense in Zimbabwe, vreemdelinge in Johannesburg, mense wat worstel om ver van goeie mediese sorg met MIV te leef, ens.)

Jesaja weet hoe om te reageer. Die antwoord wat hy gee, troos elkeen van ons wanneer ons in hoop-loosheid wil moed opgee. Want God sê:
“Kan ‘n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou so iets kon gebeur, Ek sal jou nie vergeet nie.
Ek het jou naam in my handpalms gegraveer, Ek sien jou mure altyd voor my” (verse 15-16).
Om oor na te dink (of te bespreek): Watter beeld kom by jou op wanneer jy God hoor sê: “Ek het jou naam in my handpalms gegraveer”?

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans