Bible Book: Psalms
Chapter: 107
Verse: 1
Verse (to): 43

 

Dis maklik om die samestelling van hierdie pragtige Psalm te sien. Na ‘n algemene oproep tot danksegging (v 1-3) vertel die digter vier verhale van hoe God mense in nood gehelp het (v 4-32). Die Psalm eindig met ‘n meer algemene beskrywing van God se voorsiening en sorgende liefde (v 33-43). Die laaste vers vat dit mooi saam: “Wie verstandig is, moet op hierdie dinge ag gee, hulle moet let op die Here se dade van trou” (v 43 – 1983 vertaling).

Die eerste verhaal vertel van mense wat in die woestyn verdwaal het, na God geroep het en uitkoms gevind het (v 4-9). Dit word gevolg deur ‘n verhaal oor die donkerte, ellende en swaarkry van gevangenskap. Ook dié keer, selfs na opstand teen God, het gebed tot God redding gebring (v 10-16). Die derde verhaal vertel dat rebelse en sondige lewenswyses mense tot op die rand van die dood gebring het. Vanuit hierdie situasie het hulle hulpgeroep na God hulp en genesing gebring (v 17-22). Die laaste verhaal neem ons na die verskrikking van die belewing van die geweld van ‘n storm op see. Wie sal nie in sulke omstandighede na God roep nie? En God het hulle hulpgeroep gehoor (v 23-32)!

In elkeen van hierdie verhale vind ons die patroon van ernstige gebed tot God te midde van probleme, gevolg deur God se redding. En elke keer word dit gevolg met ‘n ernstige oproep om God te dank.

Dit is duidelik dat Psalm 107 ‘n inklusiewe Psalm is wat elkeen, ongeag watter probleme jy mag ondervind, uitnooi om tot God te bid en te weet: jy kan op God se liefde vertrou.

In hierdie lydenstyd word ons op talle maniere aan lyding herinner. Of jy dit in jou eie lewe ondervind en of jy die las saam met iemand anders dra, Psalm 107 bemoedig jou: “let op die goedertierenhede van die HERE” (v 43 – 1953 vertaling).

Die verhaal van Jesus se lyding en sterwe aan die kruis herinner ons daaraan dat die getrou liefde van God beteken dat Jesus met ons lyding identifiseer – tot by die punt van ‘n God-verlate dood aan die kruis.
Om oor na te dink (of te bespreek): Kan jy ‘n verhaal van God se redding vertel wat binne die konteks van die MIV pandemie afgespeel het?

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans