Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 14:26
Bible Book: Hosea
Chapter: 11
Verse: 1 – 11
Teks: Hosea 11

Kan God ‘n mens se hartseer verstaan? Kan Hy my pyn verstaan? – Veral die pyn wat volg wanneer liefde teleurgestel word? Ons weet almal dat die emosionele pyn van ‘n gebroke hart net so intens as liggaamlike pyn kan wees. C S Lewis het by geleentheid gesê: “to love deeply brings with it the danger of being deeply hurt”.

In Hosea 11 vind ons ‘n troosvolle antwoord op hierdie vrae. God kan inderdaad ons pyn verstaan – die pyn van liefde wat verwerp en gebroke is. God verstaan want Hy is ‘n God van liefde. Hy het sy mense met ‘n passievolle liefde lief. Maar sy liefde word verwerp, gebreek en vertrap deur sy mense – weer en weer. God verstaan pyn en hartseer omdat sy hart herhaaldelik deur ons sonde gebreek word. Luister na God se kreet in vers 8: “Maar hoe kan Ek jou prysgee, Efraim? Hoe kan Ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan Ek jou vernietig soos Adma, met jou maak soos met Sebojim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk.” Met smart roep God dat, al is daar goeie rede om Israel volledig te vernietig, kan sy liefde nie die gedagte daaraan verdra nie.

Hosea 11 getuig van God se smart. Maar dit gaan ook verder: dit vertel dat God se liefde ten slotte nuwe moontlikhede vir Israel skep. Dit klink asof Paulus ‘n opsomming van Hosea 11 maak wanneer hy in Rom 5:20b uitroep: “hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword”.

Ons kan nie ‘n eenvoudige, reguit lyn van God se genadige liefde in Hosea 11 trek na wat ons behoort te doen wanneer ons liefdesverhoudinge deur ontrou gebreek word nie. Soms is ‘n verhouding verby die punt gebreek waar ons as mense iets kan doen om dit te herstel. Maar Hosea 11 verseker ons: God verstaan. Hy voel met ons. Hy toon sy oorvloedige liefde veral binne die konteks van ons menslike mislukkings. Hierdie liefde skep nuwe moontlikhede.

Wanneer ons harte gebreek is kan ons ten minste God se nuwe moontlikhede vir gebroke verhoudinge ondersoek.

Om oor na te dink (of te bespreek): Het jy begrip vir jou medemens se pyn wanneer daar ontrou was – en dit met ‘n MIV toets bekend geword het?

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans