Year C (2009-2010)
Bible Book: Psalms
Chapter: 32
Verse: 1
Verse (to): 11

 

“Psalm 32 begin met ‘n seën (v 1&2) en sluit af met ‘n oproep om bly te wees in die Here – om te juig en te jubel (v 11). Daarom is dit nogal ’n verrassing om te besef dat die Psalm oor sonde gaan. Wel, nie regtig nie, want die Psalm handel eintlik oor die vergifnis van sonde. En dit is inderdaad ’n salige belewenis en rede vir vreugde. Hoe wonderlik om te weet dat die las van ons eie vervreemding van God en gebrokenheid te dra, weggeneem is!

Op verskillende maniere – die vertel van ‘n storie, gebed, troos en vermaning – nooi die psalmdigter ons om ons sonde te bely en die wonder van vergifnis van sonde te beleef. Daarom waarsku die psalmdigter teen die gevaar van stilbly (v 3), van jou sonde wegsteek (vgl v 5) en van halsstarrigheid (v 9). Dis is sielkundig skadelik en beroof jou geestelik.

Breek die stilte! Sê dit! Bely jou sonde! Moenie bang wees nie, want God is ‘n genadige God wat al ons sonde vergewe.

Juis hiervoor het Christus aan die kruis gesterf en opgestaan, voeg die Nuwe Testament by.

Terwyl Psalm 32 elkeen persoonlik aanmoedig om nie stil te bly nie, maar sy/haar sonde te bely, rig dit ook ‘n uitdaging aan die gemeente om die ruimte te bied waar sondebelydenis aanvaar word en die belyer omhels en geseën word (vgl v 1)! “Individual confession and forgiveness are truly matters of community concern and benefit,” skryf Howard Wallace.

“There is no greater agony than bearing an untold story inside you,” sê Maya Angelou. Die hartseer waarheid wat ons uit die MIV pandemie leer, is dat daar té veel Christene met MIV leef wat stories in hulle dra wat hulle nie kan vertel nie, omdat hulle bang is vir hoe die gemeente mag reageer.

Die byeenkoms van Christus se volgelinge behoort ‘n plek te wees waar belydenisse gemaak kan word. Waar stories vertel kan word en waar die laste van geheime wat gedra word, ontlaai kan word. Stories, nie alleen van persoonlike sonde nie, maar ook van die gebrokenheid van die wêreld waarin ons leef en van die gevolge te dra van ander mense se sondes.

—————–

Om oor na te dink (of te bespreek): Wat kan jy of jou gemeente doen om na mense wat onvertelde stories in hulle dra, uit te reik en om hulle te help?

 

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans