NULL
Bible Book: Isaiah / Jesaja
Chapter: 7
Verse: 10
Verse (to): 16

Jesaja 7:10-16 is een van die “prominente kersfeestekste”. Matteus se verwysing hierna in Mat 1:22-23 het sekerlik daartoe bygedra.

Wanneer ek weer die hele Jesaja 7 lees, val die konteks van die aankondiging van die Immanuel-teken op. Agas en Jerusalem is bedreig. Die onmiddellike bedreiging was konings Resin en Peka se veldtog teen Jerusalem wat Agas en Jerusalem baie bang laat word het (verse 1-2). “Agter” hierdie sigbare en onmiddellike bedreiging was daar ook die magsopbou van die koning van Assirië (vers 17). Hiervan was Agas en Jerusalem skynbaar minder bewus en daarom ook nie bang nie.
“Tussen” die verwysing na hierdie twee bedreigings staan die aankondiging van die Immanuel-teken.
In die eerste plek beteken “Immanuel” vir Agas en Jerusalem troos en bemoediging. Die teenwoordigheid van God in hulle midde het tot gevolg dat Resin en Peka se veldtog afgeweer word. Maar in die tweede plek beteken “Immanuel” (die teenwoordigheid van God) dat Agas en Jerusalem getoets sal word: Sal die verlossing van Resin en Peka tot toewyding lei (vers 9b)? Sal hulle betyds die verkeerde verwerp en die goeie kies (vgl vers16)?
Indien Agas en Jerusalem nie gehoor gee aan die oproep om in die geloof stand te hou nie (vers 9b), sal die oordeel van God voltrek word (verse 17 ev).
Die verkondiging van Kersfees as die fees van Immanuel (God-met-ons) in Suid-Afrika in 2004 plaas die prediker in ‘n “soortgelyke” posisie as die profeet van Jesaja 7. Daar is talle bedreigings waarvan mense bewus is en wat hulle bang maak. Daar mag ook (groter) bedreigings wees waarvan ons nie eers bewus is nie. Voorbeelde hiervan sal verskil omdat ons verskillend na ons wêreld en tyd kyk. Vir sommige sal MIV en vigs by die eerste groep en vir ander sal dit by die tweede groep val. Die vraag is egter nie watter bedreiging waar pas nie. Die vraag is: wat maak ons te midde van bedreigings (by name die MIV pandemie) met die “Immanuel-teken” wat vir óns gegee is ?! (Dis oor 6 dae Kersfees!)
 Daar lê vir ons sekerlik ‘n boodskap van troos en bemoediging in opgesluit. Maar hierdie bemoediging is nie bedoel om ons tot passiewe traak-my-nie-agtigheid te sus nie. (Miskien was dit Agas se probleem – hy het hom nie aan die profeet gesteur nie – hy wou nie met God in ‘n ernstige gesprek tree nie.)
Ons sal die betekenis van Immanuel (God-met-ons) ken (ervaar) in dié mate wat ons verstaan wat dit beteken dat ons-met-God is.
Mag ons hierdie Kersfees opnuut weer ontdek dat God met ons is en mag 2005 vertel dat ons met God is.
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans