Submitted by Visitor (not verified) on Tue, 08/12/2009 – 14:30
Bible Book: John / Johannes
Chapter: 6
Verse: 1 – 15
Johannes 6:1-15

Let op hoe hierdie bekende verhaal van Jesus wat die skare voed, verloop het: Jesus het na ‘n afgeleë plek gegaan (v 1), maar die mense het Hom daarheen gevolg (v 2). Toe Jesus na die groot klomp mense kyk, het Hy hulle behoefte aan kos raakgesien (v 5) en sy hart is met deernis gevul. Sy vraag aan Philuppus het die groot omvang van die nood beklemtoon (v 7). Hoewel Andreas moontlik vir Jesus van die seun met die kospakkie vertel het om verder te beklemtoon dat slegs een uit die skare daaraan gedink het om kos te bring (v 9), sien Jesus hierin ‘n geleentheid om die nood aan te spreek.

“Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het, en net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê” (v 11). Elkeen het meer as genoeg gehad om te eet, want daar het twaalf mandjies vol oorgebly (v 13).

Uit die verhaal is dit duidelik dat Jesus diep besorg is oor die skare se hongernood en dat Hy selfs ‘n seun se kospakkie instrumenteel kan gebruik om die nood aan te spreek.

Vir die skare was Jesus se wondertekens die rede waarom hulle Hom gevolg het (v 2) asook waarom hulle planne gemaak het om Hom met geweld koning te maak (v 15).

Maar wanneer ‘n mens verse 14 en 15 lees, word dit duidelik dat Jesus se bediening nie tot die aanspreek van mense se onmiddellike nood alleen, beperk kan word nie. Jesus het hierdie wondertekens gedoen om rigtingwysers te wees na wie Hy werklik is.
Om oor na te dink (of te bespreek): Watter nood sien jy binne die konteks van die MIV en vigs pandemie? Wat sou God kon gebruik om die nood aan te spreek? Sal jy instaat wees om jou fokus op wie God is, te behou as Hy veel meer doen as wat jy jou kan voorstel?

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans