Submitted by Visitor (not verified) on Wed, 09/12/2009 – 10:36
Bible Book: Genesis
Chapter: 1
Verse: 21 – 28
Teks: Markus 1:21-28

Wat sou die onmiddellike reaksie van daardie eerste gemeente, vir wie Markus sy evangelie geskryf het, wees toe die voorleser vers 23 lees: “Op daardie oomblik was daar in hulle sinagoge ‘n man wat van ‘n onrein gees besete was”? Markus vervolg dat die man Jesus skreeuend konfronteer het. Sou hulle met die aanhoor hiervan aan soortgelyke insidente in hulle gemeente of gemeenskap dink? Byvoorbeeld hoe ‘n ordelike, ontspanne byeenkoms in ‘n kort tydjie in ‘n gespanne situasie verander (of selfs in chaos verval) wanneer ‘n “moeilikheidmaker” binne kom?

Hierdie vraag het my laat terugdink aan geleenthede waar eredienste ontwrig is deur byvoorbeeld die onbeheersde optrede van ‘n persoon wat emosioneel onstabiel is, of iemand wat onder die invloed van drank is, of ‘n persoon wat ander oortuigings het en die geleentheid wou aangryp om almal te oortuig. Ek onthou hoe daar onmiddellik ‘n gespanne atmosfeer ontstaan het: gaan hierdie persoon alles ontwrig of sal iemand die persoon tot orde kan roep?

Markus se vertelling van die insident van die man met die onrein gees wat in die sinagoge kom, sê helder en duidelik: Jesus is opgewasse vir hierdie man, hierdie onrein gees en hierdie konfrontasie. Hy hanteer hierdie situasie met gesag sodat die man van sy verslawing verlos word. Die onrein gees wil chaos skep – Jesus bring die Koninkryk en gee genesing en herstel.

Daar skuil vrese in ons harte. Om ‘n paar uiteenlopende voorbeelde te noem: Ons vrees vir wanorde en chaos. Ons vrees vir konfrontasie. Ons vrees dat iemand anders se gewilligheid om ‘n geheim openbaar te maak mense sal laat vermoed dat ek met dieselfde geheim leef. Ons vrees om ‘n positiewe uitslag na ‘n MIV toets te ontvang. Ons vrees dat ons onverantwoordelike optrede in die verlede ons in die hede sal inhaal. Ons vrees dat ons liefdeloos sal optree as ‘n vriend of familielid of geliefde ons met ‘n pynlike geheim vertrou. Wanneer ons ons vrese probeer onderdruk of ontken, skep dit die ongesonde situasie dat ons deur ons vrese weerhou word om met die liefde van Christus op te tree.

Dit is goed om te weet dat Jesus opgewasse is vir alles waarvoor ons vrees. Waar Jesus teenwoordig is, kan Hy elke krisis hanteer en ons daardeur dra. In sy teenwoordigheid kan ons vrese op die naam genoem word en “in die oë gekyk word.”

Die groter verhaal van Markus se evangelie leer ons dat dit nie genoeg is om soos hierdie mense van Kapernaum maar net verbaas te wees oor Jesus se gesag nie. Jesus stel Homself op hierdie wyse bekend sodat ons sy dissipels sal word. Dissipels wat in krisisse die Koninkryk soek en Jesus so verteenwoordig dat genesing en herstel plaasvind.

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans