NULL
Bible Book: Matthew / Matteus
Chapter: 6
Verse: 24
Verse (to): 34

Teks: Matteus 6:24 – 34

Verwag Jesus van sy dissipels dat hulle ‘n lewe moet nastreef wat gestroop is van geld (vers 24), kos en klere (vers 25)? Hy sê self in vers 32: “Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het.” Geld, kos en klere is praktiese benodigdhede.
Jesus se gesprek met sy dissipels in Matteus 6:24-34 gaan nie in die eerste plek oor baie kos of min kos, oor baie of min klere nie. Wat Jesus teenoor mekaaar stel, is aan die een kant ons bekommernis oor ons kos en klere en aan die ander kant ons roeping om die Koninkryk van God te soek en te dien.
Bekommernis oor ons kos en klere verlam ons ywer vir God se Koningkryk. Wie mammon dien, kan God nie dien nie.
Aan ons vir wie die behoeftes van voeding, versorging en beskutting maklik ‘n alles-oorheersende obsessie word, vertel Jesus dat ons Vader vir sy mense sorg (vers 30). En Hy roep ons tot ywer vir sy Koninkryk. Ons kan ons bekommernis oorwin deur ons aandag, ons planne, ons hart op ‘n saak te rig wat groter is as ons persoonlike behoeftes: die koninkryk van God.
Ywer vir die Koninkryk en sy geregtigheid bring ons dikwels terug by geld en kos en klere – nie ons eie nie, maar dié van ander mense. As die Koning ons verseker dat Hy weet dat ons “dit alles” nodig het, moet ons as burgers van die Koninkryk sekerlik ook weet en onthou dat mense rondom ons “dit alles” nodig het.
Die manier waarop God se sorg vir mense (sy Koningkryk) gestalte kry, is heel dikwels wanneer sy kinders mense in nood versorg. Die storie van die vigspandemie bevat wonderlike verhale van God se kinders wat mense help en versorg. Dit is tekens van die Koninkryk van God!
Maar daar is ook verhale van waar dit nie gebeur het nie….  Waaroor is ek vandag bekommerd?
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans