Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 22/02/2010 – 10:15
Year C (2009-2010)
Bible Book: Luke / Lukas
Chapter: 14
Verse: 1 – 13

Lukas 4:1-13 beantwoord vrae oor ons verhouding met Christus. Vrae soos: “Wie is hy?” “Wie is ons?” “Hoe leef ons deur Hom?” “Hoe behoort ons na Hom te leef?”

Die versoekingsverhaal is ’n verhaal oor die mensheid van Jesus. Hy is versoek, nie om slegte dinge te doen nie, maar met die geleentheid om dinge te doen wat goed was en ’n verskil sou maak. Om die hongeres te voed, om oor die aarde te heers en ’n sterk geloof te hê, lyk alles goed. Maar Jesus kon deur dit sien en begryp dat God se wil anders is. Daarom kon Hy die versoekings weerstaan. Dit is wie Hy vir ons is. Hy is die Een wat versoekings weerstaan.

Leiers in geloofsgemeenskappe ken ook die krag van die versoeking om goeie dinge te doen, om toe te gee aan die aanspraak dat iets nou relevant is; die versoeking om mag te versamel en aan ons behoefte aan ander se goedkeuring. Maar navolgers van Christus moet weerstand bied teen hierdie versoekinge. Dit is wie Jesus vir ons is. Hy is die Een deur wie ons versoekings weerstaan.

Ek glo christenleiers moet leer om te kan onderskei tussen die werklike nood van mense en die vereistes van sukses – en om te reageer op die werklike nood. Leiers moet met ’n lojaliteit en verbondheid aan God leef – en hulle verbind om soos Christus te dien. Leiers moet God vertrou en nie toegee aan die versoeking om God aan ons planne te verbind nie. Daarom moet Christenleiers mense wees wat luister, bid en vertrou.

Die MIV en vigs pandemie vra vir betroubare leierskap in gemeenskappe en in die huise van hulle wat met die virus leef of wie se lewe deur die virus geaffekteer word. Daar is altyd die versoeking om dinge te doen sonder om te luister na ander. Daar is ook die versoeking om kragdadig op te tree tot voordeel van die wat deur die virus geaffekteer word. Maar dikwels gebeur dit sonder gesprek oor die werklike nood van die mense wat ons so graag wil dien. En dikwels word ons versoek om God se wil aan te kondig, asof ons alleen dit weet. Vir ons is Jesus die Een deur wie ons hierdie versoekings oorkom. Ons leef deur Hom en volg Hom as dissipels wat luister, bid en Hom vertrou.

Om oor na te dink (of te bespreek): Wat is die spesifieke versoekings waaraan christenleiers en -werkers blootgestel is? Hoe kan ons effektief wees in die hantering van hierdie versoekings?

Author: J Pieters (Ds)
Language: Afrikaans