Submitted by Visitor (not verified) on Wed, 09/12/2009 – 11:27
Bible Book: Genesis
Chapter: 4
Verse: 12 – 25

‘n Mens kan maklik dink dat Matteus 4:12-25 ‘n onbelangrike gedeelte is wat tussen die belangrike verhaal van Jesus se versoeking in die woestyn aan die een kant en die uiters belangrike bergpredikasie aan die ander kant staan. Tog gebruik Matteus hier een van die treffendste aanhalings uit die Ou Testament: “Die volk wat in duisternis woon, het ‘n groot lig gesien; hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan.”

Die “opgaan” en “sien” van die lig is vir die skrywer ‘n gepaste beskrywing van die wyse waarop Jesus met sy bediening begin het en die impak daarvan op die omgewing van Kapernaum.

Matteus gee met hierdie “inleiding tot die openbare optrede van Jesus” ‘n duidelike samevatting van Jesus se bediening.
– Jesus gaan doelgerig na Kapernaum in Galilea. In meer as een opsig staan Kapernaum teenoor Jerusalem.
– Jesus verkondig dat die Koninkryk van God naby gekom het.
– Die koms van die Koninkryk beteken dat hoorders hulle moet bekeer. Simon en Jakobus en hulle broers hoor Jesus se duidelike roepstem om sy dissipels te word en reageer daarop.
– Die omvattendste beskrywing kry ons in vers 23: Jesus het geleer, die evangelie verkondig en siekes genees. Dié opsomming word in 9:35 herhaal.
– Die gevolg hiervan was dat die omgewing in beroering gekom het. Almal het na Jesus gestroom – heel in die besonder die siekes en hulle naaste familie..

Die lig skyn helder, die Koninkryk is naby, waar mense in nood die verlossende en genesende krag van Jesus se liefde beleef. Daarom word die gemeente wat hierdie woord ontvang, opgeroep om die lig van die Koninkryk te laat skyn deur hulle gemeenskap met die verlossende en genesende liefde van Jesus te bedien.

Prakties beteken dit dat die gemeente ook sal moet vra wie “in die skemerland van die dood lewe” en watter omstandighede en faktore hiertoe bydra. Ons bediening sal nie verlossend en genesend kan wees as ons nie die verskillende vorme van nood rondom ons verstaan nie. Antwoorde op hierdie vrae sal van plek tot plek verskil, maar die een aspek wat dwarsdeur ons land ‘n skaduwee van die dood laat val, is die vigspandemie wat steeds groter afmetings aanneem.

Vir MIV- geïnfekteerdes en geaffekteerdes sal daar ‘n lig van hoop en genesing opgaan wanneer hulle van Jesus se volgelinge onvoorwaardelike ondersteuning ontvang.

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans