NULL
Bible Book: John / Johannes
Chapter: 6
Verse: 35
Verse (to): 51

Johannes 6:35, 41-51

Om in Christus se diens te wees verskaf vreugde, dit maak ons lewe betekenisvol en maak ons getuies van die hoop wat in mense groei. En tog, mense wat ander probeer dien, ken ook teleurstelling en teenstand.  Ons word soms oorweldig deur ‘n gevoel van “Watter verskil maak dit nou eintlik?”, of ons loop ons vas teen stigmatisering en ‘n gebrek aan begrip. Gebrek aan vordering en voortdurende misverstand lei tot teleurstelling. Teleurstelling lei tot frustrasie. En frustrasie lei tot magtelose kwaad-wees en woede.

Johannes 6 kan getipeer word as ‘n hoofstuk van misverstand en aanstoot. Maar dit is tipies van die evangelie om so saam met die misverstand ook ‘n boodskap van hoop te gee. Die Jode hoor in Jesus se woorde die aanspraak om van God te wees.  Om jouself so met God te identifiseer was vir hulle godslastering. Dit het aanstoot gegee. Jesus sê verder dat sy liggaam die brood is wat lewe gee (v 51). Om iemand se liggaam te eet was ‘n vulgêre gedagte wat aanstoot gegee het. Die misverstand lei tot ‘n reaksie van bevraagtekening, verwerping en uiteindelik tot die kruisiging.

Nog verwonderd oor die vermeerdering van die brood (v 1-15) soek die dissipels na ‘n dieper gemeenskap met Christus (v 26-35). Hulle wil glo, en daarom is Jesus se woorde ‘n uitnodiging tot gemeenskap (i p v isolasie), tot diens (i p v verwerping) en die lewe (i p v dood).

Jesus se uitspraak “Ek is die brood van die lewe” is nie bloot maar ‘n uitnodiging tot geloof nie. Dit is ‘n uitnodiging aan mense wat bekend is met die twee-kantigheid van die koninkrykslewe om Hom te vertrou.  Dit is ‘n uitnodiging om ons dienswerk, en die gepaardgaande worsteling, in ‘n nuwe lig te sien. Ons bediening is te midde van misverstand en aanstoot net ‘n geleentheid om die uitnodiging te hoor. Ons is verbonde aan Jesus omdat dit is hoe God ons aan Hom bind. In Christus, wat self ook misverstaan en verwerp was, kry ons frustrasie en teleurstelling ‘n nuwe betekenis.

Om oor na te dink (of te bespreek): Op watter wyse kan jy mense of organisasies wat binne die MIV pandemie mense dien, bemoedig of ondersteun?

Author: J Pieters (Ds)
Language: Afrikaans