Submitted by Visitor (not verified) on Fri, 05/11/2010 – 09:58
Year C (2009-2010)
Bible Book: Luke / Lukas
Chapter: 20
Verse: 27 – 38

As nie-Jood skryf Lukas vir mense wat nie-Jode is. Dit is mense vir wie ’n gesprek oor opstanding, oor Moses en die profete dus moeilik sin sou maak. Lukas skryf ook oor die nood van mense, van die siekes, en oor die vrouens rondom Jesus.

Uit die oogpunt van vrouens gesien is daar naas die opstandingstema nog ’n tweede tema in hierdie gedeelte. Dit is die kwessie van die leviraatshuwelik en die mag wat daardie wet aan mans oor vrouens gee. Vir haar is dit goeie nuus dat sulke verhoudings gaan verdwyn. Daar is ’n toekoms waarin sy meer as maar net ’n besitting van die man sal wees. Sy sal oor haar eie toekoms kan besluit. Vir haar voorspel Jesus ’n toekoms waarin sy bemagtig sal wees. Dit, volgens Lukas, is God se toekoms waarvoor Jesus gekom het.

Baie vrouens is steeds uitgelewer aan die mag wat die samelewing aan mans gee, en wat lei tot mishandeling van en geweld teen vrouens en dogters. Praktyke soos gereëlde huwelike, die “verkoop” van vrouens asof hulle ’n kommoditeit is, bestaan nog steeds. So ook werklikhede soos verkragting (van mans en vrouens), van huishoudelike geweld, vooroordeel en stigmatisering op grond van sosiaal bepaalde rolle.

Die toekoms van God daag ons uit om nou reeds ’n nuwe visie vir die wêreld van vrouens te skep. Ons kan nie stilbly oor die hoop wat dit vir slagoffers inhou nie. Want wanneer daar ’n einde aan siek geslagsrolle kom, sal daar ook ’n einde kom aan die misbruik van mag, aan gesinsgeweld en aan diskriminasie teen vrouens.

Ons hoop is dat ons in Christus hierdie nuwe toekoms sal deel en daarom kan ons vandag reeds werk aan die heling van die wêreld van vrouens. Ons kan begin uitsien na nuwe verhoudinge tussen mans en vrouens, en nuwe huwelike, gesinne, vriendskappe en “partnerships”. Christus is ons hoop (Kol 1:27). In Hom is daar geen onderskeid tussen man en vrou nie (Gal 3:28). In Hom behandel man en vrou uit eerbied vir Christus mekaar met waardigheid en respek. Ons is immers almal beelddraers van God en van Christus.

Is hierdie ’n onhaalbare droom? Ek weet nie, maar dit is God se toekoms en daarom ons visie vir hierdie wêreld.

Om oor na te dink (of te bespreek): Op watter maniere kan julle gemeente/groep te werk gaan om mans te help verstaan dat hulle vrouens met waardigheid en respek moet behandel?

Author: J Pieters (Ds)
Language: Afrikaans