Year C (2009-2010)
Bible Book: Isaiah / Jesaja
Chapter: 58
Verse: 1
Verse (to): 14

Hoe was dit moontlik dat hierdie profeet sy eie mense kon opponeer en veroordeel terwyl hulle oënskynlik so godsdienstig was? Hulle het God daagliks gesoek om meer van Hom te leer, hulle het hulle aan sy bepalings gehou (v 2), ernstig gevas (v 5) en om God se ingrype gebid (v 3).

Die voor die hand liggende antwoord, volgens vers 1, is dat God hom die opdrag gegee het om dit te doen.

Tog kan ek my voorstel dat die profeet se oortuiging om hierdie godsdienstige mense te konfronteer, gegroei het uit ’n visie van ’n gemeenskap waar God se mense hulle roeping om regverdig op te tree, vervul.

Wanneer ons hierdie hoofstuk lees, kan ons ook van ‘n alternatiewe gemeenskap droom. Rusies en bakleiery sal stop (v 4) en werkers sal nie langer uitgebuit word nie (v 3). Die wat onregverdig gevange gehou word, sal bevry word, laste verlig word, onderdruktes bevry en bande losgemaak word (v 6). Mense sal hulle kos deel met die wat honger het, aan dakloses sal huisvesting gegee word en klere aan die behoefteges (v 7). Daar sal nie meer vinger gewys word om valse gerugte te versprei nie (v 9). Mense wat in nood is, sal gehelp word (v 10).

In kort – dit sal ‘n versorgende gemeenskap wees.

Let op hoeveel beloftes gaan saam met die profeet se oproepe om regverdig op te tree. Hulle lig sal deurbreek, hulle sal gou herstel en die Here sal hulle beskerm (v 8). God sal hulle gebede verhoor (v 9). Duisternis sal verdwyn (v 10). God sal hulle lei en in hulle behoeftes voorsien (v 11). Hulle “sal wees soos ’n tuin met volop water, soos ’n fontein waarvan die water nie opdroog nie” (v 11).

In kort – hulle vir wie gesorg word sowel as hulle wat sorg, sal God se seëninge ontvang. Die hele gemeenskap sal genees en herbou word (v 12), want God sal in hulle midde wees: “Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord, jy sal om hulp roep, en Hy sal sê: Hier is Ek!” (v 9).

Dit is in hierdie versorgende gemeenskap waar die profeet ware aanbidding van God sien. Hier aanbid hulle God, nie volgens hulle eie belang of begeertes nie (vgl v 3), maar met vreugde (v 13). God is hulle vreugde en God sal in hulle diepste behoeftes voorsien (v 14).

Om oor na te dink (of te bespreek): Wat is jou droom van ’n versorgende gemeenskap in hierdie tyd van MIV en vigs?

 

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans