NULL
Bible Book: Matthew / Matteus
Chapter: 21
Verse: 1
Verse (to): 14

Teks: Matteus 21:1-14

Matteus vertel dat Jesus berekend opgetree het toe Hy twee van sy dissipels gestuur het om ‘n donkie te gaan haal sodat Hy daarop kon ry. Toe die pelgrims wat Jesus op pad na Jerusalem vergesel het, vir Jesus op die donkie sien ry, het hulle skynbaar spontaan begin om ‘n lofpsalm te sing (waarskynlik Ps 118:26).
Volgens Lukas het hulle “God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het” (Luk 19:37). Vir Matteus lê die sleutel vir die verstaan van hierdie gebeurtenis dieper as die vreugde oor die wonders wat Jesus vir mense in hulle nood gedoen het. Hy sien hierin die vervulling van die profeet Sagaria (vgl Sag 9:9).
Dit help ons om die twee kontrasterende betekenisse van die “intog van Jesus in Jerusalem” raak te sien. Aan die een kant is dit ‘n triomftog in die kleine. Jerusalem het nie verniet in beroering gekom nie (vers 10) want dit klink dan of ‘n nuwe koning die stad binnekom!
Aan die ander kant word Jesus hier voorgestel as nederige. Hy ry nie op ‘n perd nie, maar op ‘n donkie. Hy gaan nie na die paleis in Jerusalem nie, maar na die tempel waar Hy die handelaars verdryf en blindes en kreupeles gesond maak. (Jesus is die nederige omdat Hy die heilige is.)
Uit die res van die evangelieverhaal weet ons dat dit hierdie “tweede betekenis” is wat die volgende dae al duideliker sou word tot Jesus totaal van alle waardigheid gestroop aan die kruis sou hang.
Wat beteken dit dat Jesus hier as nederige voorgestel word?
Dit beteken nie dat Jesus iemand was wat maar altyd die minste wou wees en aan almal hulle sin sou gee nie. Vers 12 en 13 trek ‘n streep deur hierdie idee.
Dit beteken wel dat Jesus kies om Hom met dié mense in die gemeenskap te vereenselwig op wie die res van die gemeenskap neersien. In vers 14 sien ons Jesus in die geselskap van blindes en kreupeles.
As ek en jy kies om hierdie nederige Koning te volg, het ons daarmee ook gekies om ons met die mense op wie die res van die gemeenskap neersien, te vereenselwig. Soms is dit vandag nog blindes en kreupeles. Meer dikwels is diegene op wie neergesien word, hulle wat sosiaal onaanvaarbaar is. Hulle wat volgens die gemeenskap MIV positief is en siek word aan vigs omdat hulle die reëls van die gemeenskap oortree het.
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans