NULL
Bible Book: Matthew / Matteus
Chapter: 25
Verse: 31
Verse (to): 46

Matteus 25:31-46

 Matteus 25:31-46 is ‘n gepaste gedeelte vir die laaste Sondag van die kerkjaar – ook bekend as Sondag van Jesus die Koning (“Sunday of Solemnity of Christ the King” / “Sunday of the Reign of Christ”). In vers 31 vertel Jesus aan sy dissipels dat die Seun van die mens in sy majesteit sal kom en op sy koninklike troon sal sit. Dit gaan duidelik hier oor die Koning. Daarom is dit goed dat ons op die Sondag vra wat hierdie Skrifgedeelte ons oor Jesus die Koning leer? Daar is talle antwoorde. Ek noem drie.
Wat ons eerste van Jesus die Koning leer is dat Hy die een is wat sal oordeel. Die oordeel behoort aan Jesus wanneer Hy al die volke voor sy heerlike troon bymekaar bring. Dit is ons troos wanneer ons honger is, wanneer ons as vreemdelinge ly of wanneer ons in die tronk is. Hierdie waarheid vermaan ons ook wanneer ons onsself verhef asof ons op die troon van oordeel sit.
Die tweede aspek van Jesus die Koning wat ek in die gedeelte vind, is dat Hy van sy volgelinge verwag om sy bediening voort te sit. Terwyl Jesus die Koning tussen ons was, het Hy na diegene op die rand van die samelewing uitgereik. Daarom verwag Hy van sy volgelinge om hiermee voort te gaan – om die wat honger is te voed, die vreemdelinge te verwelkom, die naaktes te klee, ensovoorts.
Derdens vertel hierdie Skrifgedeelte waar ons vandag die teenwoordigheid van Jesus die Koning sal vind. Gedurende die tydperk voor Hy op sy troon van oordeel gaan sit, sal ons Jesus in die midde van die wat honger is, die vreemdelinge, die naaktes, die siekes en die gevangenis vind. In verse 40 en 45 word dit duidelik dat die Koning Hom met “hierdie geringstes” identifiseer. Daarom stel Hy dade van hulp en sorg aan die geringstes gelyk met dade wat aan Hom gedoen is.
Om oor na te dink (of te bespreek): Daag die gedeelte van Mat 25:31-46 jou/ons uit om dinge anders te doen/ om ander dinge te doen in hierdie tyd van MIV en vigs?
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans