NULL
Bible Book: Mark / Markus
Chapter: 14
Verse: 1
Verse (to): 15

Tekste: Jesaja 50:4-9a; Psalm 31:9-16; Filippense 2:5-11 en Markus 14:1-15;47

Die Skrifgedeeltes wat die RCL vir hierdie Sondag aanbeveel, skep ‘n wonderlike raamwerk vir die aanvang van die laaste week van die lydenstyd (ook groot lydensweek / “holy week” genoem). In Markus 14 en 15 (deur BUVTON as fokusteks gekies) lees ons van die laaste gebeure voor die kruisiging en van die kruisiging self.
Dit is vanselfsprekend en nodig om in hierdie dae te fokus op die verhaal wat in Markus 14 en 15 opgeteken is. Die ander tekste wat die RCL gebruik, help dat hierdie “fokus op Jesus” nie ‘n “buite-wêreldse” fokus word nie. Dis nodig om te onthou dat ons in ‘n gebroke wêreld leef waar mense daagliks op talle maniere ly. Ons stukkende wêreld kan op baie maniere beskryf word, maar min daarvan raak soveel mense op soveel maniere as juis die vigspandemie.
Jesaja 50:4-9 herinner ons daaraan dat die kneg van die Here die regte woorde het om hulle wat moeg is, moed in te praat (50:4a). Hy kan dit doen omdat hy geleer het om te luister (50:4b-5) en om self ook lyding te verduur (50:6).
Psalm 31:9-16 verwoord die klaggebed van iemand wat in nood verkeer. Luister weer na verse 11-13 as die gebed van iemand wat deur mense verwerp is. Die negatiewe rol wat stigma in die vigspandemie speel, het tot gevolg dat talle mense wat met MIV leef en ook hulle wat direk hierdeur geaffekteer word, beleef wat Ps 31:11-13 verwoord.
Fil 2:5 herinner ons daaraan dat Jesus nie alleen vir ons gely en gesterf het nie, maar dat Hy juis hierin vir ons tot navolging roep.
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans