Submitted by Visitor (not verified) on Sat, 05/12/2009 – 18:08
Bible Book: 1 Peter / 1 Petrus
Chapter: 2
Verse: 19 – 25
1 Petrus 2:19-25

Baie MIV positiewe mense ervaar lyding as gevolg van die gemeenskap se vooroordeel. Hierdie vooroordeel is dikwels gebore uit sulke mense se eie beperkte verstaan van die siekte en dikwels die siening dat daar “gesoek” is vir infeksie deur ’n bepaalde leefwyse Die feite is egter dat so baie mense die slagoffer is van omstandighede waaroor hulle geen beheer gehad het nie. En nou moet hulle ly – en die veroordeling van die gemeenskap maak hulle lyding net erger Die Woord sê dat ons anders moet kyk na onverdiende lyding: Onverdiende lyding om die eer van God is genade. Dit herinner aan Matt 5:10 se “Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.” Omdat onverdiende lyding vir die gelowige genade is, behoort ons ook anders daarop te reageer, sê Petrus. Ons eerste reaksie is gewoonlik om onsself te wil laat geld, om nie op ons te laat trap nie. Maar dit bring ons nêrens nie en laat ons verval in ’n nimmereindigende proses van aanval en teenaanval. Die Christen se reaksie behoort eerder te wees om soos Jesus te reageer (verse 22 en 23). Jesus (en daarom ook ons) behartig nie sy eie regsaak nie, maar laat dit oor aan God wat regverdig oordeel Dis die uitdaging van die Christen: om jou krag te toon in jou skynbare magteloosheid, om jou saak te laat in die hande van die Lewende God, die Een wat ons ken as die Goeie Herder. Hy sal jou laat aansit by sy feesmaal terwyl ons teenstanders moet toekyk. Om oor na te dink (of te bespreek): Watter verskil maar die wete dat Jesus jou Goeie Herder is – wat self ook gely het, maar wat lewe – aan hoe jy lyding hanteer?

Author: L Foot
Language: Afrikaans