Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 12:28
NULL
Bible Book: Exodus / Eksodus
Chapter: 12
Verse: 1 – 51
Teks: Eksodus 12

In my kinderdae is aan my vertel dat die verhaal van Israel se verlossing uit die slawehuis simbolies is van die verlossing van gelowiges uit die slawehuis van die sonde. Daar is ‘n baie belangrike lyn wat van die instelling van die Pasga in Eksodus 12 na die instelling van die Namaal deur Jesus in die Nuwe Testament tot by die gelowiges van die 21ste eeu loop. Die Here, die Vader van ons Here Jesus Christus, is die God wat verlos. Een van die baie beelde van God se verlossing is die bevryding van sy volk uit die mag van die Farao wat hulle onderdruk het.
Wanneer ons die verlossing van Israel uit Egipte van nader beskou soos wat dit byvoorbeeld in Eksodus 12 vertel word, moet ons versigtig wees om nie sonder meer alle detail reglynig op ons situasie toe te pas nie. Neem byvoorbeeld die lyn van lewe en dood wat deur hierdie hoofstuk loop. In verse 12,13 en 23 waarsku Moses dat God alle Egiptenaars en hulle diere se eerstelinge sal laat sterf. Die Israeliete wat die pasga vier, sal egter nie deur hierdie “vernietigende slag” (vers 13) getref word nie. Volgens vers 27 moes Israel telkens by die viering van die Pasga onthou dat God Egipte met die dood getref het, maar húlle laat lewe het. In vers 29 word die vernietigende slag wat Egipte getref het, beskryf. Hierdie lyn word in vers 42 voltooi as die skrywer sê: “Dit was die nag waarin die Here oor hulle gewaak het en hulle uit Egipte bevry het.” Israel word gespaar en hulle eersgeborenes bly lewe.
Eksodus 12 teken ‘n swart en wit prent: die Egiptenare het gesterf en die Israeliete het bly lewe. Vandag leef ons nie in so ‘n swart-en-wit wêreld nie. Ons kan nie beweer dat die mense wat op ons paaie in motorongelukke sterf, die “ongelowiges” of die “sondaars” is, terwyl die van ons wat veilig gery het die “ware kinders van God” is nie! Ons kan ook nie beweer dat dit alleen “ongelowiges” of “sondaars” is wat kanker kry en sterf terwyl die “ware kinders van God” gesond bly nie.
Waarom kom hierdie gedagtes dan wel na vore wanneer gelowiges oor MIV en vigs praat en dink?
Ons leef in ‘n stukkende wêreld en gelowiges word nie in watte toegedraai nie. Hierdie werklikheid word opnuut ontbloot wanneer die feite van die vigspandemie eerlik ondersoek word.
In ons stukkende wêreld is die Here, die Vader van ons Here Jesus Christus, die God wat verlos. Al kan ons hierdie verlossing nie met “swart-en-wit” prente teken nie, neem dit niks weg van die werklikheid daarvan nie. In ons stukkende wêreld (wat die vigspandemie insluit) word God se verlossing telkens in ‘n kaleidoskoop van verrassende dimensies sigbaar.

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans